1. Thông tin chi tiết nhóm (Group Insights)
Admin có thể truy cập vào những dữ liệu được cập nhật liên tục về sự tăng trưởng của nhóm và tương tác của của các bài viết.
– Thành viên mới
– Thời gian hoạt động phổ biến
– Những bài viết hot nhất
– Những thành viên tích cực nhất
– Tuổi và giới tính
2. Lọc yêu cầu tham gia nhóm
Tính năng này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhóm kín mà có một số lượng lớn các yêu cầu tham gia nhóm. Lọc các thành viên đang chờ theo giới tính, vị trí. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối nhiều yêu cầu một lúc nhờ bộ lọc đó
3. Xóa thành viên.
Admin có thể dễ dàng:
– Xóa tất cả bài viết của thành viên đó trong vòng 7 ngày
– Xóa tất cả bình luận của thành viên đó trong vòng 7 ngày
– Xóa tất cả các thành viên đang chờ được mời bởi thành viên đó trong vòng 7 ngày
– Block thành viên đó để họ sẽ không thể tìm kiếm, nhìn thấy và tham gia lại vào nhóm nữa

kinh doanh trà sữa
4. Lên lịch bài viết.
Admin giờ đã có thể lên lịch ngày giờ cụ thể cho bài viết trong nhóm như một page thông thường. Tính năng này càng thêm hữu ích khi mà qua phần Thông tin chi tiết nhóm, bạn đã biết các thành viên trong nhóm hoạt động sôi nổi nhất khi nào.
5. Liên kết Nhóm với Nhóm.
Tính năng này cho phép Admin có thể liên kết các nhóm liên quan mà họ quản lý, giúp gợi ý nhóm đó với các thành viên để họ có thể tham gia. Facebook nói rằng đó chỉ là bước đầu trong nỗ lực của họ để mang các cộng đồng lớn nhỏ lại với nhau.