Những nội dung cập nhật và thay đổi mà Google đã thực hiện đối với thuật toán kể từ quý 3 năm 2023 khác với quý 1 năm 2023 như sau:
– Độ mới của nội dung được chuyển từ danh mục “Khác”, chiếm <1% thuật toán, trở thành yếu tố lớn thứ 6 trong thuật toán ở mức 6%. Trong hai quý vừa qua, dữ liệu của chúng tôi cho thấy các trang web cập nhật ít nhất một lần mỗi năm đạt được trung bình 4,6 vị trí trong SERP so với các trang chưa được cập nhật. Có khả năng còn có lợi ích lớn hơn khi cập nhật hàng quý hoặc hàng tháng.
– Trong Quý 1, Độ tin cậy nổi lên như một yếu tố mới trong thuật toán của Google, chiếm 5%. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Google nộp bằng sáng chế cho công nghệ AI xác định bản chất thực tế của nội dung và tung ra bản cập nhật thuật toán “your money your life”, xem xét kỹ lưỡng các trang đưa ra lời khuyên về các chủ đề tài chính và sức khỏe. Google khuyên nên trích dẫn các nguồn học thuật khi có thể và tránh những tuyên bố chưa được chứng minh để tối ưu hóa yếu tố này.
– Backlinks giảm nhẹ về giá trị trong quý 3 năm 2023 (15% → 14%), nhưng chúng vẫn là yếu tố quan trọng thứ ba trong thuật toán của Google. Sự thay đổi này tương đối nhỏ và chỉ là kết quả của sự xuất hiện của Sự mới mẻ và Đáng tin cậy như những yếu tố mới.
Mức độ tương tác của người dùng giảm nhẹ về giá trị (12% → 11%), nhưng vẫn giữ ở vị trí yếu tố quan trọng thứ năm trong thuật toán của Google vào quý 3 năm 2023, trong nhóm các yếu tố cốt lõi như Liên kết ngược và Từ khóa trong Thẻ tiêu đề. Đây là yếu tố đã tăng lên trong 3 năm qua, vì vậy công bằng mà nói rằng việc tạo ra phản hồi thỏa đáng nhất cho ý định của người tìm kiếm – cả rõ ràng lẫn ngụ ý – phải là trọng tâm chính của người sáng tạo nội dung.
– Niche Expertise giữ ổn định ở mức 14%, tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Hub and Spoke SEO , một trong những chiến lược SEO quan trọng nhất đã xuất hiện trong thập kỷ qua. Hub and Spoke SEO là phương pháp tạo các trang cấp cao nhắm mục tiêu từ khóa chính liên kết đến một cụm trang phụ nhắm mục tiêu từ khóa có liên quan chặt chẽ.
– Yếu tố số 1 tiếp tục là việc xuất bản nội dung hấp dẫn một cách nhất quán. Google tiếp tục khen thưởng những nhà sản xuất thông tin chất lượng cao nhất quán , giúp các trang web này lập chỉ mục nhanh hơn và xếp hạng cao hơn. Nhiều nội dung hay hơn cũng có nghĩa là có cơ hội lớn hơn để thu hút các liên kết ngược, một yếu tố chính khác trong việc tích lũy Google Trust.
– Từ khóa trong Meta Titles vẫn ở mức 15% trong quý 3 năm 2023, với việc Google đã nới lỏng định nghĩa về điều gì làm cho các từ khác nhau một chút trong quý 1 năm 2023. Bất kể tầm quan trọng của nó trong thuật toán, yếu tố này vẫn là điều kiện tiên quyết để xếp hạng ở vị trí đầu tiên.
– Liên kết nội bộ duy trì ở mức 3% trong quý 3 năm 2023, đã nhường một phần thị phần cho Độ tin cậy trong quý 1 năm 2023. Mặc dù Google Trust tiếp tục được chuyển giữa các trang trên trang web của bạn nhưng đó không phải là tín hiệu đối với Google so với những năm trước.
9 cách để Google deindex trang web
– Các liên kết ngược vẫn ổn định ở mức 15%, nhấn mạnh rằng yếu tố này, tại một thời điểm, chiếm hơn 50% thuật toán, vẫn quan trọng, mặc dù ít hơn nhiều so với trước đây. Là yếu tố thuật toán quan trọng thứ tư, đó là tàn tích của thời đại mà AI của Google chưa đủ tinh vi để tự mình đánh giá chất lượng và độ tin cậy của nội dung web và cần các trang web khác thực hiện công việc đó. Mặc dù khái niệm đánh giá độ tin cậy của một trang dựa trên các liên kết từ các trang web khác – một họ hàng của hệ thống trích dẫn học thuật – sẽ luôn phù hợp nhưng nó có thể không bao giờ tăng tầm quan trọng trong thuật toán.
– Từ khóa trong Header Tags và Từ khóa trong URL đã bị loại bỏ như một yếu tố, được xếp vào nhóm gồm 22 yếu tố chỉ chiếm 1% tổng số thuật toán.