Người ta gần đây đều nói rằng Digital Marketing không còn là lựa chọn nữa, mà chính là điều tất yếu đối với mỗi doanh nghiệp và marketers hiện nay. Tuy nhiên, digital marketing đòi hỏi sự sáng tạo liên tục và mới lạ, cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất, những công cụ số mới nhất. Vậy, thế giới đang có những công nghệ gì có thể ứng dụng tại Việt Nam? Làm thế nào để ứng dụng các sáng tạo số đó?

Internet chính là trái tim của Digital Marketing. Tuy nhiên, nhiều hình thức của Digital Marketing vẫn chưa được áp dụng nhiều, mình cũng có đọc qua là được chia theo 3 nhóm mục tiêu:

DIGITAL MARKETING
Nhóm tăng độ nhận biết thương hiệu: Display ads (Quảng cáo hiển thị)
, PR trực tuyến
, Blog & Forum.
Nhóm tăng tính thuyết phục đối với sản phẩm và thương hiệu: Web-based marketing
, Social Media marketing
, PR trực tuyến
, Blog & Forum
, SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm).
Nhóm tăng doanh số và chăm sóc khách hàng: PPC: Google Adwords, Facebooks Ads
, Social Media Marketing
, Email Marketing
, Mobile Marketing: Message (SMS & MMS)
, SEO.

Công cụ thì vô vàn, nhưng làm thế nào để tối ưu hóa sáng tạo số, phát triển và mở rộng chiến lược lại là bài toán vô cùng hóc búa.