Sức mạnh của facebook như thế nào thì ai cũng biết. Có một fanpage facebook hùng hậu cũng là điều bất kì một nhà kinh doanh nào cũng mơ ước. Vậy làm thế nào để Facebook fan page có vị trí thứ hạng cao như mong muốn.

9 TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG ĐỂ SEO FANPAGE FACEBOOK LÊN TOP GOOGLE:
icon-tay 5 Tiêu chí Onpage:
1. Tên Fanpage chứa từ khóa cần SEO (Chính là Title).
2. Url Fanpage chứa từ khóa cần SEO.
3. Phần giới thiệu chứa từ khóa cần SEO trên Fanpage.
4. Status chứa từ khóa cần SEO trên Fanpage.
5. Ghi chú chứa từ khóa cần SEO trên Fanpage.

SEO fanpage facebook tốt nhất
icon-tay4 Tiêu chí Offpage:
6. Submit mọi Url của Fanpage lên Google và các trình tìm kiếm.
7. Traffic từ càng nhiều nguồn càng tốt, cả thực + ảo đều tốt.
8. Backlink từ càng nhiều nguồn càng tốt, càng chất càng tốt.
9. Share Social càng mạnh càng tốt, càng trên các nơi Traffic chất, tương tác cao càng tốt.

Facebook Notes cho phép bạn tạo nhiều trang khác ngay dưới trang fanpage chính. Notes là cách khá hay để mở rộng những ưu đãi đặc biệt hay những sự kiện mà doanh nghiệp tổ chức và được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục.
Mục đích của SEO Facebook hiệu quả là tăng giá trị tổng thể cho thương hiệu. Việc bạn cần làm là chú ý so sánh tương quan giữa lưu lượng truy cập và mức độ tương tác để có sự điều chỉnh. Không chỉ đối với seo google mà seo fanpage Facebook, nội dung vẫn là “vua”, hãy khéo léo kết hợp giữa chiến lược xây dựng nội dung và những yếu tố khác để tối ưu fanpage facebook của mình