Phễu Marketing (Marketing Funnel) là một mô hình chuyển hoá khách hàng, từ các bước cơ bản như nhận thức thương hiệu, đến mua hàng và trở thành khách hàng thân thiết.

Phễu Marketing giúp bạn hiểu ra 4 vấn đề chính, đó là Khám phá khách hàng tiềm năng; Tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua Nhu cầu; Chuyển đổi hành vi của khách hàng; Chăm sóc họ thành khách hàng Trung thành.
phễu marketing facebook
 • Khám phá: tìm kiếm và nhận ra được đâu là Tập khách hàng đối tượng cần tiếp cận (Targeting Mass/Core Targeting). Tìm hiểu thêm về Core Targeting.
  • Hiểu khách hàng cần tiếp cận là ai (tuổi, giới tính, địa điểm, hành vi…)
  • Tạo thêm một tập đối tượng tương tự – là nhóm đối tượng gần giống với chân dung khách hàng đã mua hàng của bạn (Lookalike Audience – xem thêm nội dung tóm tắt cuối bài)
  • Loại trừ: Những người đã mua hàng thành công (họ đã là khách hàng trung thành)
  • Content direction: Nội dung có tính chất gây ấn tượng (Shock/Impress content)
  • Công cụ gợi ý: Video content
 • Nhu cầu: khách hàng họ chỉ quan tâm đến thương hiệu của bạn nhưng chưa sử dụng sản phẩm (Awareness)
  • Tiếp cận nhóm khách hàng tùy chỉnh (Customer Audience) – họ là những người đã xem video, click link, tương tác nội dung… từ quảng cáo của bạn.
  • Content direction: Thuyết phục & tương tác (Engagement). Truyền tải đến khách hàng về lợi ích sản phẩm mang lại, vì sao phải chọn sản phẩm này, sức hút và nét đặc trưng…
  • Công cụ gợi ý: Video content, Lead ad (điền mẫu), link, bài post…
 • Chuyển đổi: khách hàng sẵn sàng đến trải nghiệm sản phẩm và mua sản phẩm (Action)
  • Tiếp cận nhóm khách hàng tùy chỉnh (Customer Audience) – họ là những người đã xem video, click link, tương tác nội dung, truy cập website, thêm hàng vào giỏ… từ quảng cáo của bạn. Nhưng loại trừ những người đã mua hàng.
  • Content direction: Tiếp thị lại thông tin sản phẩm, chương trình hậu mãi…
  • Công cụ: bài post, link quảng cáo động (Dynamic ads), quảng cáo dây chuyền (Carousel ads)

phễu marketing facebook

Luôn mang lại những lợi ích cho khách hàng từ chính dịch vụ chuyên biệt mà bạn đang có, khách hàng sẽ trung thành với bạn hơn.

 • Trung thành: khách hàng thường xuyên ghé lại và tiếp tục sử dụng một hoặc nhiều sản phẩm khác của bạn
  • Tiếp cận nhóm khách hàng tùy chỉnh (Customer Audience) – họ là những người đã mua hàng (web hoặc/và comment)
  • Nguồn đối tượng: nguồn đối tượng là từ Ecommerce (email, điện thoại, thanh toán thành công)
  • Content direction: Educate content (dạng nội dung tương tác cộng hưởng như thông báo các chương trình khuyến mãi đặc biệt, chương trình giới thiệu khách hàng mới, bán sản phẩm liên quan…)
  • Mục tiêu: gắn bó khách hàng và doanh nghiệp, thuyết phục và “bắt” khách hàng tự nguyện quay lại
tìm hiểu về phễu marketingNỘI DUNG [Tương tác] + MỤC TIÊU [Insight từ sản phẩm] = THÀNH CÔNG

Sơ lược về các thông số Lookalike Audience

1. Số lượng tối ưu cho tệp gốc: 10k-50k người là số tượng tốt, mặc dù vẫn có trường hợp dưới 2k-5k làm được Lookalike chất lượng.
2. Cách sử dụng lookalike mình đã ghi trong phễu: các bạn tạo 1 tệp khách hàng tốt nhất (ở bước Trung Thành hoặc Chuyển Đổi) sau đó tạo Lookalike.
3. Lookalike sẽ ở trong một đất nước mà bạn chọn khi tạo.
4. Có hơn 1 ngàn yếu tố khác nhau được tính đến khi chọn lookalike.
5. Lookalike sẽ không bao gồm hoặc trùng với tệp gốc ban đầu.