Tiếp thị qua thư điện tử: Bắt đầu và được lên lịch trình dựa trên sở thích, vai trò, nhân diện và hành động của người mua.
icon-dich-vu-seo Thiết kế trang đích (landing page) và biểu mẫu: Cho từng chiến dịch và chuẩn CRO.
icon-dich-vu-seo Quản trị chiến dịch: gồm phát triển và tái chế nội dung (sáng tạo, video, nội dung ngắn và dài).
icon-dich-vu-seo Các chương trình marketing: Thông điệp, Kêu gọi hành động và nội dung liên quan hỗ trợ bán hàng.
icon-dich-vu-seo Lead Generation: Quảng cáo, truyền thông xã hội, viral và hiển diện trên các bộ máy tìm kiếm để thúc đẩy sự tham gia vào hệ thống.

10 yếu tố cơ bản của tự động hoá marketing
icon-dich-vu-seo Nuôi dưỡng lead/Chấm điểm lead/Quản trị vòng đời: Gồm sự ưu tiên các loại khách hàng dựa trên sự phù hợp và tiềm năng mua hàng, bổ sung thêm sàng lọc lead theo sự gắn kết và sở thích. Nhận định rằng các khách hàng hiện tại luôn luôn là lead, và giữ họ trong hệ thống để luôn mạng nội dung phù hợp.
icon-dich-vu-seo Tích hợp CRM: Sự chuyển đổi leads thành cơ.

Dịch vụ seo cung cấp việc quản lý và thiết lập quy trình kinh doanh tự động, liên kết với Website để lấy dữ liệu khách hàng tiềm năng nhằm tiếp thị bán hàng và chăm sóc khách hàng.