Các hình thức quảng cáo trên facebook mà bạn nên biết, để áp dụng cho các chiến dịch bán hàng của mình.

icon-tay Sponsored Stories:
– Mẫu quảng cáo bao gồm 1 hình ảnh 100×72 px, dòng tiêu đề tối đa 25 ký tự, đoạn mô tả tối đa 90 ký tự
– Chỉ hiển thị bên phải trang Facebook.
– Link trực tiếp về website của khách hàng.

quảng cáo tiếp thị trên facebook

icon-tay Post Engagement hay Promoted Post:
– Mẫu quảng cáo gồm 1 hình ảnh + text được lấy tự động từ Fanpage, hoặc 1 post trong Fanpage
– Có thể hiển thị trong News Feed
– Link về Fanpage hoặc 1 post trong Fanpage
– Tiếp cận người xem theo: Fan của Fanpage, Friends của Fan của Fanpage
– Người xem có thể trực tiếp Like fanpage, Share – Comment post ngay khi trên mẫu quảng cáo.

Quảng cáo trên Facebook phù hợp với mọi ngân sách.
Với quảng cáo:
Bạn luôn có quyền kiểm soát vì bạn là người chọn ngân sách và đối tượng
Chúng tôi tối ưu hóa quảng cáo để tiếp cận những người có nhiều khả năng thực hiện hành động hơn.
Bạn có thể chỉnh sửa ngân sách hoặc dừng quảng cáo bất kỳ lúc nào.