Sau đây là khoảng 30 Kênh Digital Marketing có thể giúp cho các bạn dễ dàng pha trộn trong chiến dịch Cocktails Marketing

1. Các kênh online marketing hữu ích cho lập kế hoạch marketing.
Display Advertising
Email Marketing
Pay-Per-Click Advertising (PPC)
Online Public Relations
Search Engine Optimization (SEO)
Affiliate Marketing
Social Media Marketing (SMM)
Viral Content Campaigns
Conversion Rate Optimization (CRO)
Blogging
Microblogging
Blogger outreach
Video marketing
Local search marketing
Mobile marketing
Groupon/offer sites
Corporate web site
Free content (eBooks, white papers)
Online communities/forums
Webinars
Podcasts
Co-operations
Online sponsors
Online 5W-1H seeding
CPC re-marketing
QR code marketing
IVR marketing
Solomo Marketing
Infographics Marketing
Online webinar marketing
Personal relation marketing
Online events Seeding

30 Kênh Digital Marketing

2. Các kênh online marketing hữu ích cho lập kế hoạch marketing.
Hiển thị quảng cáo
Email Marketing
Pay Per click quảng cáo (ppc)
Trực tuyến quan hệ công chúng
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
Affiliate Marketing
Phương tiện truyền thông xã hội marketing (SM)
Nội dung chiến dịch viral
Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (cro)
Viết blog
Microblogging
Blogger Outreach
Video Marketing
Tiếp thị địa phương tìm kiếm
Mobile Marketing
Trên các trang web /
Trang web công ty
Miễn phí nội dung (Ebooks, tờ giấy trắng)
/ diễn đàn cộng đồng trực tuyến
Hội Thảo trên web
Podcast
Đồng hành
Nhà tài trợ trực tuyến
Trực tuyến 5 w-1 h chia sẻ
Cpc đang-Marketing
Mã QR Marketing
Ivr Marketing
Solomo Marketing
Infographics Marketing
Webinar tiếp thị trực tuyến
Quan hệ cá nhân marketing
Chia sẻ sự kiện trực tuyến
Marketing là một hệ thống các hoạt động kinh tế (tổng thể các giải pháp của một công ty trong hoạt động kinh doanh nhằm đạt mục tiêu của mình) và là sự tác động tương hỗ giữa hai mặt của một quá trình thống nhất. Một mặt, nghiên cứu thận trọng toàn diện nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, định hướng sản xuất nhằm đáp ứng những nhu cầu đó. Mặt khác, tác động tích cực đến thị trường, đến nhu cầu hiện tại và tiềm tàng của người tiêu dùng.