KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân.

CÁCH SET KPI MARKETING CƠ BẢN CHO 1 SHOP/ 1 DOANH NGHIỆP NHỎ.

KPI Marketing thường chia làm 2 KPI: KPI về BRAND, KPI về SALE. Trong mỗi giai đoạn thì 2 loại KPI này sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mục tiêu bạn đặt ra:

KPI là gì

Với 1 sản phẩm nêu được sản phẩm hay brand gì? Mục tiêu cần lập kế hoạch trong 1 năm là gì? Và 1 kế hoạch sales ngắn hạn giải quyết trước mắt 1-3 tháng là chi bao nhiêu cho ads để bán được bao nhiêu hàng?

Mục tiêu branding (Xây dựng thương hiệu):1 năm thì sẽ có bao nhiêu khách hàng biết? biết qua kênh nào? biết với thông điệp gì?
Mục tiêu sales trước mắt: Chi bao tiền cho tiền cho ads? chạy ads kênh nào để đạt mục tiêu? Chi phí dự định chấp nhận được là chi bao nhiêu tiền/ doanh số cụ thể? ví dụ 10% hay 20%?.