Chào mừng BERT: Cập nhật mới nhất cho thuật toán tìm kiếm của Google để có thể hiểu ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn
 
Cứ 1 trong 10 truy vấn tìm kiếm sẽ bị ảnh hưởng bởi BERT. Đây là thay đổi lớn nhất của Google kể từ khi RankBrain được áp dụng.
Google đang chuẩn bị cho sự thay đổi lớn nhất cho hệ thống tìm kiếm của họ kể từ khi RankBrain được công bố gần 5 năm trước. Google nói rằng việc cập nhật này sẽ có ảnh hưởng đến 1 trong 10 truy vấn tìm kiếm về mặt xếp hạng của các kết quả cho các truy vấn tìm kiếm đó.
Bắt đầu ứng dụng: BERT sẽ bắt đầu được ứng dụng kể từ tuần này (thời điểm bài viết là ngày 25/10/2019) và sẽ được live trong thời gian ngắn sau đó. BERT đang được bắt đầu ứng dụng cho các truy vấn tìm kiếm ở ngôn ngữ tiếng Anh và sẽ dần mở rộng ra các ngôn ngữ khác trong tương lai.
Featured Snippets: việc update lần này cũng sẽ ảnh hưởng đến Featured Snippets. Google nói rằng BERT đang được ứng dụng cho Featured Snippets trên toàn thế giới, với tất cả các ngôn ngữ.
BERT là gì? BERT là viết tắt của từ Bidirectional Encoder Representations from Transformers – là kỹ thuật dựa vào hệ thống mạng nơ ron nhân tạo (Neural Network) để pre-train cho việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing)
Nó đã được công bố làm mã nguồn mở từ năm ngoái và bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết trên Google AI blog. Nói một cách ngắn gọn nhất, BERT có thể giúp máy tính hiểu được ngôn ngữ theo một cách “người” hơn trước.
BERT được sử dụng khi nào? Google nói rằng BERT giúp cho việc hiểu được các sắc thái cũng như ngữ cảnh của từ trong các tìm kiếm để hiển thị các kết quả có liên quan hơn đến các truy vấn tìm kiếm. BERT cũng sẽ được sử dụng cho Featured Snippets như đã được đề cập ở trên.