HỌ LÀ AI

Cho họ miễn phí, họ nghĩ đấy là cái bẫy.
Bảo họ đầu tư nhỏ, họ nói sẽ không thể kiếm được nhiều tiền.
Bảo họ đầu tư lớn, họ bảo không có tiền.
Bảo họ thử thứ mới, họ nói mình không có kinh nghiệm.
Bảo họ đấy là kinh doanh truyền thống, họ nói sẽ khó làm.
Bảo họ đấy là mô hình kinh doanh mới, họ sẽ nói đấy là kinh doanh đa cấp.
Bảo họ mở cửa hiệu, họ bảo sẽ không có tự do.
Bảo họ làm ăn trong ngành mới, họ nói không có chuyên môn.
Họ thích hỏi Google, nghe theo những người bạn cũng vô vọng như mình.
Họ nghĩ nhiều hơn giáo sư đại học và làm ít hơn người mù.
Hỏi họ, họ có thể làm gì, họ không thể trả lời bạn.
Họ là người khó phục vụ nhất.
Họ chính là người nghèo. Cả cuộc đời họ là chờ đợi.

Jack Ma nói về người nghèo đấy

Thi trượt trung học phổ thông 3 lần.
Thi trượt đại học 2 lần, trong đó điểm thi Toán chỉ được 1 điểm.
Nộp đơn vào đại học Mỹ 10 lần và bị từ chối cả 10 lần.
Là ứng viên duy nhất bị bị loại trong số 24 ứng viên tuyển vào KFC.
30 lần bị từ chối liên tiếp khi nộp đơn xin việc vào 30 vị trí khác nhau.
Kiên trì, không sợ thất bại, không bao giờ bỏ cuộc, đấy chính là tỷ phú giầu nhất châu Á Jack Ma.

Jack Ma nói về người nghèo đấy, không phải tôi đâu.