Leadership tạm dịch là: Lãnh đạo, sếp, Quản lý cấp cao….đại loại thế. Và nếu bạn là Leadership thì để làm tốt công việc, bạn phải áp dụng tất cả những kỹ năng/đối xử/ứng xử với nhân viên/đối tác/khách hàng/đồng nghiệp…

Đối với lãnh đạo coi trọng con người và theo đuổi giá trị nhân văn, thách thức cực lớn cho họ khi một vị trí nhân sự chủ chốt đuối sức không đáp ức được yêu cầu công việc. Khó xử hơn khi lãnh đạo có mối quan hệ cá nhân rất tốt đẹp với vị trí nhân sự này.

Nhưng cũng là lúc đo lường tư chất lãnh đạo của người đứng đầu một tổ chức. Đó là năng lực ra quyết định.

Howard Schultz của Strabucks đã mất nguyên đêm không nghủ để ra quyết định sa thải CEO đã gắn bó với công ty.
Alex Ferguson đắn đo rất lâu khi “xử” các tài năng như Jap Stam, Van Nistelrooy hay Roy Kean.

Leadership

Họ bối rối về tình cảm. Nhưng rất quyết đoán về lý trí. Ranh giới này thật mong manh. Nhưng hầu hết các tình huống họ đều vượt qua. Đặc điểm chung của họ là khi đã phân tích thấu đáo, các quyết định đưa ra rất quyết liệt.

Để có một quyết định, có thể sứt mẻ về tình cảm cá nhân, nhưng tốt nhất cho tập thể. Cho kỷ luật, kỷ cương, và sự phát triển liên tục của tổ chức.

Tại Man United, Mourinho đang bị thử thách về leadership. Dù ông ấy là kẻ tự tôn và kiêu hãnh cao ngút