Họ không ngại khó khăn gian khổ, tìm đủ mọi cách để có thể đi được con đường như những người giàu có và thành đạt đã đi. Họ xem các quyển sách làm giàu. Họ đi học các lớp dạy kĩ năng (?) làm giàu. Họ lên mạng xem sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo. Và dĩ nhiên, họ cũng đọc “Dạy con làm giàu”.

Họ bắt chước tất cả những thứ người giàu làm. Và họ mơ đến một ngày mai tươi sáng.

Thế nhưng, họ quên mất một điều. Họ quên mất một sự khác biệt quan trọng nhất giữa họ và người giàu: Người giàu chẳng bao giờ đi học lớp học làm giàu. Và dĩ nhiên, người giàu cũng chẳng bao giờ cố gắng bắt chước phong cách của người giàu.

Cuối cùng thì, điều duy nhất khác biệt đó chính là nhận thức.

tiết kiệm và làm giàu

Đừng. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa những thứ có thể nhìn thấy bên ngoài và bản chất bên trong nó. Hãy mài sắc tư duy, và làm theo cách của riêng mình.

Học hỏi, đọc sách nhiều cũng tốt thôi. Nhưng tốt hơn là nên biết phải học cái gì. Giống như ăn uống vậy, ăn được nhiều thứ thì tốt, nhưng nếu cái gì cũng ăn thì…