Accountant là kế toán. Người làm kế toán đòi hỏi tính tỉ mĩ và chi tiết để không gây hậu quả nghiêm trọng trong công ty.

Account ở status này là nói về người quản lý project trong agency quảng cáo. Vậy accountant và account có liên quan gì đến nhau?

Sự cẩn thận va chi tiết là sự giống nhau duy nhất, ngoài ra đều ko có lan quyên. Vậy tại sao lại đề cập tới accountant: tại em thích status nó dài.

Tuỳ mỗi agency define và giao SOWs cho account nhưng trên hết account là Middle Man – contact coordinator – Service delivery between Client & Agency.

Before campaign ( pitching phase): account là người gặp gỡ khách hàng đầu tiên và là người mang đến sự tự tin cho khách hàng cũng như tư vấn gỡ rối cho họ. Yếu tố chuyên môn để đánh giá chất lượng Briefing & Khả năng thấu hiểu khách hàng là yếu tố tiên quyết để thắng thầu. Account brief sai, cả đám ăn cơm đồng loạt. Khách hàng ghét cái thái độ, brief tào lao, cũng ăn cơm.

Làm account là làm gì?

Pitching: account là người xách dàn gái bao đi theo: creative, strategic planner, social các thể loại… vậy yếu tố nào sẽ được khách hàng quan tâm. Ok, fine. Account nên là người present toàn bộ de cho chúng tôi hiểu rằng, bạn hiểu chuyên môn bạn hiểu job. Bạn tự tin, đám kia mới tự tin. Tự tin thái quá thì ăn cơm

On-going campaign: Account là key contact. Mà key contact định nghĩa thế nào trong mắt khách hàng: Anh chỉ biết mỗi em thôi nhé, đừng kêu anh nói chuyện với 1 đám bên cty em. Em bị bệnh cũng phải lết ra máy tính email cho anh. Đừng kêu con Nhung con Huệ thằng Hường nó thay thế. WIP có theo đúng timeline hay ko là phụ thuộc vào khả năng project management & time management và tính flexible của Account. Hầu hết client đều có độ trễ do nhiều lý do khách quan và bi quan nhưng họ luôn muốn agency phải đúng tiến độ. Đừng claim: anh trễ thì em trễ thôi, ăn cơm đấy.