Facebook ban hành các chính sách nhằm ngăn chặn hành vi mà những người khác có thể thấy bị làm phiền hoặc lạm dụng.

Facebook đã xác định rằng bạn đã sử dụng một tính năng theo cách có thể bị xem là lạm dụng. Một vài điều cần lưu ý về việc bị chặn của bạn:

Facebook cho phép fanpage thêm tính năng shop
– Việc bị chặn có thể kéo dài vài tiếng, vài ngày hoặc vĩnh viễn.
– Bạn có thể kháng nghị lại quyết định của đội ngũ bằng cách nhấp vào nút “Kháng Nghị” trong thông báo trên Trang.
– Đội ngũ Facebook sẽ phản hồi bạn trong vòng 24h-48h. Facebook có quyền bảo lưu các quyết định của mình, và có thể chọn không chấp nhận mở lại các tính năng này.

Nhiều admin nhầm tưởng rằng những fanpage có trả tiền chạy Facebook ads hoặc các fanpage của brand lớn do trả tiền cho Facebook nên page không bị xóa, thực chất là do nội dung của họ không vi phạm. Fb sử dụng cơ chế mỗi ngày 1 server, xoay vòng theo dạng cuốn chiếu nên dù admin có xoá apps, xoá cookies đi nữa thì Fb vẫn ghi nhận được ngay tại thời điểm sai phạm.