Mô hình Marketing Hỗn hợp (cũng được biết đến như là mô hình 4P) được những người làm marketing dùng như một công cụ để thực hiện chiến lược marketing. Trưởng bộ phận marketing thường sử dụng phương pháp này để tạo ra phản ứng tối ưu từ thị trường bằng cách “trộn lẫn” 4 (hoặc 5 hoặc thậm chí đến 7) yếu tố theo cách tối ưu nhất. Điều quan trọng là cần hiểu là các nguyên tắc của Marketing Hỗn hợp là các biến số có thể kiểm soát được. Mô hình Marketing Hỗn hợp có thể được điều chỉnh định kỳ để đáp ứng các nhu cầu thường xuyên thay đổi của khách hàng mục tiêu hoặc đáp ứng tính năng động của thị trường.

1. Khái niệm về Marketing 4P bao gồm : Product (Sản phẩm) – Price (Định giá) – Place (Phân phối) vàPromotion (Quảng bá).

2. Khái niệm về Marketing 4C bao gồm : Customer Solutions (Giải pháp cho khách hàng) – Customer Cost(Chi phí mà khách hàng bỏ ra có hợp lý với họ không) – Convenience (Khách hàng có cảm thấy thuận tiện hay không) và Communication (Tương tác và liên lạc với khách hàng bằng cách nào).

mô hình marketing 4p-4C-4E

3. Khái niệm về Marketing 4E bao gồm : Experience (Trải nghiệm Sản phẩm) – Exchange (Sự trao đổi giá trị) –Everywhere (Có mặt khắp nơi, cần là có) và Evangelism (Sự truyền miệng).

Bài viết có sử dụng nguồn tham khảo tại Vinalink