Sơ đồ này chống chỉ định cho Marketing Manager, cao thủ và các tiền bối hậu bối ngành Marcom. Chỉ dành cho các Start-up và các bạn chưa có kinh nghiệm về Marketing thôi nhé.

Mô hình này xây dựng dựa trên giả định các học viên và người đọc đã done phần segrment-targeting (phân đoạn thị trường/ phân khúc khách hàng mục tiêu). Mặt khác trong quá trình nghiên cứu SWOT và khách hàng, cũng đã giải quyết được nội dung này. Tương tự với các P khác trong Kế hoạch Marketing.

Phần Positioning không nằm trong mô hình, mặc dù rất không nên bỏ qua, vì sau khi khảo sát đối tượng, thêm nội dung đó là qúa tải thông tin, không dung nạp được.

Sơ đồ Marketing Insight tổng quan

Tuy nhiên, thực tê phần này đã bị ẩn đi trong quy trình, vì làm rõ được Customer Insight và đưa ra được Big Idea, so sánh khác biệt với đối thủ cạnh tranh, nêu được điểm mạnh của doanh nghiệp (so với đối thủ) thì đã thực hiện ĐỊNH VỊ / Khác biệt rồi.

Khái niệm CUSTOMER INSIGHT CUSTOMER INSIGHT Là việc (tìm cách) thấu hiểu một cách sâu sắc ý nghĩ/ mong muốn/ sự thực ẩn dấu nằm sâu trong tâm trí người tiêu dùng chưa được nói ra rõ ràng ở mức độ vượt trên cả những gì khách hàng tự xác định cho bản thân. CUSTOMER INSIGHT tìm kiếm động cơ (motivation) bên trong thúc đẩy/điều khiển hành vi ứng xử và các quyết định/ hành động (decision making, behavior,..) của con người. CUSTOMER INSIGHT trả lời câu hỏi “Tại sao khách hàng cư xử như vậy”? Trong khi nghiên cứu Marketing truyền thống chỉ trả lời câu hỏi: “khách hàng (sẽ) hành động/quyết định như thế nào“.