Lĩnh vực S.E.O cho sàn gỗ hiện nay gặp phải sự canh tranh lớn từ các đơn vị cùng ngành nghề. Năm 2015 chúng tôi đã S.E.O thành công 2 từ khóa “Sàn Gỗ Tự Nhiên” và “San Go Tu Nhien” cho SANGOVIETA.VN của công ty Việt Á, một đơn vị chuyên cung cấp các loại sàn gỗ tại khu vực Hà Nội.

1. Từ khóa không dấu San Go Tu Nhien

SEO-SAN-GO-TU-NHIEN-1

Từ khóa không dấu San Go Tu Nhien Top 3 trên Google.com.vn

Từ khóa không dấu San Go Tu Nhien của Website Sangovieta.vn Top 3 trên Google.com.vn.

2. Từ khóa có dấu Sàn Gỗ Tự Nhiên

SEO-SAN-GO-TU-NHIEN-2

Từ khóa có dấu Sàn Gỗ Tự Nhiên Top 3 trên Google.com.vn

Từ khóa có dấu Sàn Gỗ Tự Nhiên của Website Sangovieta.vn Top 3 trên Google.com.vn.