Bạn đang tìm một cách tận dụng các kênh mạng xã hội để tăng tỷ lệ mua hàng? Bạn có đang theo dõi và khai thác những hành động dẫn khách hàng tới mua sản phẩm của bạn?

Phễu Marketing

Phễu Marketing – Làm thế nào để áp dụng chuyển hóa khách hàng.

Tìm hiểu về Phễu Marketing để biết cách hoạch định chiến lược marketing tiếp cận và chuyển đổi khách hàng trên Facebook.

Đối với sản phẩm có giá trị lớn, đặc biệt là những sản phẩm phân khúc cao việc bán hàng trong lần đầu tiên là cực kỳ khó khăn. Điều này đòi khỏi phải có phương pháp tiếp cận và lọc khách hàng thông minh hơn khi triển khai các chiến dịch Digital Marketing và Phễu Marketing sẽ là 1 lựa chọn rất tốt.

Khách hàng đi vào phễu và sẽ bị sàng lọc qua từng tầng theo hình tam giác ngược theo mô hình Know – Like – Trust. Cuối đáy sẽ là những khách hàng tiềm năng có nhu cầu rất cao về việc muốn sở hữu sản phẩm – dịch vụ của bạn (Vì đã biết, thích, tin -> nếu có nhu cầu thì tỉ lệ mua hàng là rất cao).

Phễu chuyển đổi

Trong trường hợp chưa chốt sales được ngay với các khách hàng tiềm năng cuối đáy phễu thì chúng ta vẫn có thể áp dụng chiến thuật BÁM ĐUỔI dựa trên khách hàng đã thu được qua phễu:
– Bằng facebook remarketing
– Google search remarketing, GDN remarketing
– Email Marketing
– SMS Brand Name