Tệp tuỳ chỉnh: Đối tượng đã tương tác với nội dung của bạn trên Facebook (Engagement Custom Audience). Từ nay, các bạn có thể tạo tệp Tuỳ Chỉnh (Custom Audience) từ những cá nhân đã tương tác với nội dung Trang, ví dụ như xem video, mở form (lead ad), hoặc xem Canvas. Ngoài ra, bạn có thể tạo tệp Tương Tự (Lookalike Audience) để hướng đến những người có hành vi tương tự như tệp Tuỳ Chỉnh nhé.
Hiện nay Facebook cho phép bạn tạo tệp này từ 3 loại nội dung:
1. Video: Người xem video trong 3 giây, 10 giây, hoặc 25%, 50%, 75%, 95% trên tổng thời gian video.
2. Bảng đăng ký thông tin (lead form): mở bảng đăng ký, điền vào các mục nhưng không bấm nút “Hoàn Tất”, hoặc đã “Hoàn Tất”.

Tệp tuỳ chỉnh đối tượng
3. Canvas: mở xem, hoặc mở xem và bấm vào link.
Lưu ý:
Tệp Tuỳ Chỉnh đối tượng đã tương tác với nội dung của bạn trên Facebook khác hoàn toàn với Tệp Tuỳ Chỉnh từ website. Tệp tuỳ chỉnh từ nội dung trên Facebook lấy dữ liệu hoàn toàn từ các hành vi diễn ra trên Facebook, trong khi tệp tuỳ chỉnh từ website thì cần có pixel mới thu thập được.