Một trong những dữ liệu chứng minh google là công ty đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Apple:
1 Apple USA $763,567
2 Google USA 373,437
3 Alibaba China 232,755
4 Facebook USA 226,009
5 Amazon.com USA 199,139
6 Tencent China 190,110
7 eBay USA 72,549
8 Baidu China 71,581

Quảng cáo Google Adwords bất động sản
9 Priceline.com USA 62,645
10 Salesforce.com USA 49,173
11 JD.com China 47,711
12 Yahoo! USA 40,808
13 Netflix USA 37,700
14 LinkedIn USA 24,718
15 Twitter USA 23,965
Vì vậy, khi làm Seo hay Google Adword hay những gì liên quan tới google, bạn muốn giỏi, thành công và có nhiều lợi nhuận. Điều đầu tiên nhất thiết phải hiểu được google và phải làm những gì nó mong muốn, bạn không phải chỉ đấu với cỗ máy robot của google đâu, bạn đang phải chiến đấu với hàng trăm bộ não thiên tài khác đấy. Nên nhớ lấy điều này…