Các cách contact với Facebook, dưới đây tôi tổng hợp các cách liên hệ Facebook để xử lý cá sự cố thường gặp, nếu bạn còn biết form nào để liên hệ sự cố thì comment bổ sung thêm nhé.

Trang.

Báo cáo sự cố trang facebook: https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

(không up được ảnh, bài lỗi … etc)

Report trang (tích cực, tiêu cực): https://www.facebook.com/help/contact/?id=354963731183415

Báo cáo xâm phạm bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=208282075858952

Báo cáo về sự mất tích trang: https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

(bị hack admin, trang có tồn tại không tìm thấy)

thương hiệu tốt, hấp dẫn

Về quảng cáo, thanh toán:

Quảng cáo bị từ chối: https://www.facebook.com/help/contact/454537974582838

Xin liên kết đối tác quảng cáo: https://www.facebook.com/business/contact.php

Góp ý cải thiện quảng cáo cho Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/?id=291733024205607

Báo cáo sai phạm của ads người khác: https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

Hỏi về vấn đề thanh toán và ngân hàng:https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

Trình quản lý quảng cáo bị lỗi, thanh toán bị khóa (Ads manage error, Disable:https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Support thêm về thanh toán (thẻ bị từ chối an toàn, hóa đơn …):https://www.facebook.com/help/contact/190643187762050
https://www.facebook.com/help/contact/?id=239064626155650

content hấp dẫn hơn

Về bài viết, bảng tin
Bảng tin, trang chủ có vấn đề: https://www.facebook.com/help/contact/?id=235210136497081

Không load được các bài cũ hơn: https://www.facebook.com/help/contact/?id=163663033726185

Bài viết không xuất hiện trên newfeed: https://www.facebook.com/help/contact/?id=167649556677152

 

Time line và hồ sơ cá nhân:

Profile, Timeline, Wall: https://www.facebook.com/help/contact/?id=226916947395364

Profile không load, trắng tinh: https://www.facebook.com/help/contact/?id=266793866720368

Thiếu bài viết, thiếu post trên wall: https://www.facebook.com/help/contact/?id=144040449046092

Zalo cập nhật thêm tính năng mới cho người dùng

Vấn đề ảnh, video:

Chỉnh sửa tag ảnh có vấn đề: https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Bị mất album ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/?id=262929953775025

Sự cố khi bật video: https://www.facebook.com/help/contact/?id=262929953775025

Sự cố mất video: https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

Khác:

Chat mất kết nối: https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

Sự cố về tìm kiếm: https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

Sự cố về notificastion: https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

Thiết lập bảo mật có vấn đề: https://www.facebook.com/help/contact/?id=308229232560802

Bảo mật tài khoản theo lời khuyên của Facebook:https://www.facebook.com/checkpoint/checkpointme?f=113194692112762

Report bản quyền hình ảnh, videos, tin cá nhân:https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Report lỗ hổng bảo mật: https://www.facebook.com/whitehat/report/

Vấn đề Facebook cho di động: https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

Xác minh di động bị trục trặc: https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

Sự cố về Group: https://www.facebook.com/help/contact/?id=197060467057875

Sự cố về Event: https://www.facebook.com/help/contact/?id=348719565146937

Báo cáo 1 nhóm, sự kiện không xác định rõ: https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

Xác minh email tài khoản trục trặc: https://www.facebook.com/help/contact/?id=174964429275926

Xóa vĩnh viễn tài khoản: https://www.facebook.com/help/delete_account

Phản hồi chung cho tất cả dịch vụ Facebook:https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323