TẠI SAO CẦN MỤC TIÊU TRONG SALES?
Người bán hàng thành công là người luôn hướng đến mục tiêu à kiếm được bao nhiêu mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm.
Có kế hoạch trước sẽ gặp bao nhiêu khách hàng, thực hiện bao nhiêu cuộc gọi…
Nếu không – như người bắn trong sương mù, dù giỏi đến đâu bạn cũng không thể trúng đích
THU NHẬP HÀNG NĂM
Viết nó xuống chính xác con số à MỤC TIÊU mà bạn hướng đến mỗi khi làm việc
Mục tiêu phải có tính RAM: Realistic, Achievable, Measurable
Ví dụ: Thu nhập Mục tiêu = Thu nhập hiện tại x 50%
Người bán hàng chuyên nghiệp biết chính xác mỗi năm, mỗi quý, mỗi tháng họ kiếm được bao nhiêu
Người bán hàng tầm tầm phải đợi đến hết năm mới biết. Họ mù mịt không biết mình nhắm đến đích gì.

Hiểu rõ thị trường mục tiêu của bạn
PHẢI VIẾT XUỐNG
Mục tiêu trước hết là con số cụ thể
Viết nó xuống như một cam kết
Nhiều người sợ, không dám viết vì họ ngại không đạt được
Khi viết xuống à nâng cơ hội đạt được lên 1000 lần & nhanh hơn bạn dự kiến
Nếu không đạt được nó vẫn tốt hơn là chẳng có một mục tiêu nào cả
MỤC TIÊU BÁNG HÀNG MỖI NĂM
Câu hỏi tiếp theo: “Tôi cần phải bán bao nhiêu trong năm để đạt được mục tiêu cá nhân?”
Hãy tính từ mức lương và hoa hồng để biết chính xác mình cần phải bán bao nhiêu hàng để đạt được mức thu nhập đó
MỤC TIÊU BÁN HÀNG THÁNG/TUẦN
Kế tiếp chia số đó cho 12 à Mục tiêu thu nhập mỗi tháng và lượng bán cần đạt được trong tháng
Sau cùng, hãy tính xem thu nhập mong đợi mỗi tuần của bạn sẽ bao nhiêu và bạn cần phải sales bao nhiêu để đạt được mức thu nhập đó?

thiết lập bán hàng
MỤC TIÊU BÁN HÀNG NGÀY
Cuối cùng tính xem MỖI MỘT NGÀY bạn phải làm những gì, sales bao nhiêu?
Ví dụ: mục tiêu của bạn là thu nhập 120 triệu đồng/năm
à Mỗi tháng: 10 triệu
à Mỗi tuần: 2.5 triệu
à Mỗi ngày: 500 nghìn
Như thế, bạn có mục tiêu cụ thể, rõ ràng để phấn đấu
CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG
Bước sau cùng là tính toán chỉ tiêu hoạt động hàng ngày:
– Phải nhận bao nhiêu calls?
– Phải call cho bao nhiêu KH?
– Phải làm bao nhiêu cuộc hẹn?
– Gặp bao nhiêu khách hàng để bán được bấy nhiêu sales?
Ghi hết xuống, tập hợp lại trong vài tháng à bạn sẽ có con số cụ thể mỗi ngày biết cần phải làm gì
Nào bây giờ hãy trả lời câu hỏi: BẠN MUỐN KIẾM BAO NHIÊU TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM????