Có rất nhiều cách định vị thương hiệu khác nhau như:
+ Định vị theo lợi ích của sản phẩm
+ Định vị theo thuộc tính hoặc tính năng của sản phẩm.
+ Định vị theo nhóm người sử dụng. Ví dụ BMW dành cho các doanh nhân trẻ thanh đạt
+ Định vị theo đối thủ cạnh tranh.

digital marketing tốt

Cấu trúc thương hiệu bao gồm tất cả những thương hiệu chính và thương hiệu con của phân khúc thị trường mà bạn hướng đến, kể cả những thương hiệu hợp tác với bên ngoài (co-branding). Để việc xây dựng thương hiệu đem lại lợi ích tối đa cho hoạt động kinh doanh của mình, bạn cần thiết lập mối quan hệ giữa tất cả các thương hiệu và sự kết hợp giữa các chiến lược của từng thương hiệu. Thương hiệu của bạn càng được thiết lập rõ ràng thì hoạt động sẽ càng hiệu quả hơn.
Sau khi đã hoạch định được chiến lược (định vị thương hiệu, kiến trúc thương hiệu, chiến lược thương hiệu, chiến lược marketing) bạn cần phải lên kế hoạch và thực thi kê hoạch marketing để làm sao mang thương hiệu đến với người tiêu dung và ngược lại.
Mục tiêu của Thương hiệu: Xác định hình ảnh phù hợp với khách hàng mục tiêu và khác biệt so với đối thủ cạnh tranh.
Mục tiêu của Marketing: Hiện thực hoá mục tiêu của Thương hiệu bằng các hoạt động tác nghiệp cụ thể (4P hay 7P).