CẬP NHẬT CÁC THÔNG TIN VỀ FACEBOOK ĐỂ NOTE LẠI KHI CẦN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH LÀM

1. Facebook Ad
adespresso.com/guides/

2.Facebook Ad Guide: facebook.com/business/ads-guide/
Trang hỗ trợ khách hàng chính thức của Facebook:https://www.facebook.com/business/resources

3. Các bạn có thể tự tìm hiểu qua Trung tâm trợ giúp https://www.facebook.com/business/help, hoặc đặt câu hỏi và nhận sự giúp đỡ từ cộng đồng https://www.facebook.com/business/help/community/

VIDEO FACEBOOK MARKETING

4. Blueprint: https://www.facebook.com/blueprint Chương trình học về FB Advertising. Hiện tại chỉ có tiếng Anh, nhưng đội ngũ Facebook đang cố gắng hoàn thành dịch sang tiếng Việt trong thời gian ngắn nhất.

5. Success stories: https://www.facebook.com/business/success/ Trang này tập hợp những câu chuyện của những doanh nghiệp trong các ngành khác nhau, bạn có thể tìm hiểu thêm về những doanh nghiệp có cùng mặt hàng, sản phẩm và dịch vụ với bạn và cách họ dùng Facebook Advertising để thành công.