Measurement
Với các phương pháp đo lường của Facebook bạn bạn có thể hiểu rõ về mức độ tiếp cận, sự cộng hưởng và phản hồi của chiến dịch của mình.

Triết lý trong việc đo lường hiệu quả tiếp thị của Facebook dựa trên ba điều:

– Mức độ tiếp cận: Bao nhiêu người đã được tiếp cận với thông điệp của bạn? Bao nhiêu lần?

– Sự công hưởng: nhận thức của mọi người về thương hiệu của bạn đã thay đổi như thế nào sau khi tiếp cận với chiến dịch của bạn?

– Tương tác: Sale đã tăng trưởng bao nhiêu sau kết quả của chiến dịch media?

Nếu bạn đang đo lường hiệu quả của các chiến dịch sáng tạo của mình, hãy chắc chắn rằng bạn đã xem qua checklist này một lượt trước khi chiến dịch của bạn chạy:

Thử nghiệm trong môi trường liê nquan: Kiểm tra xem sáng tạo nội dung của bạn được tối ưu hóa cho môi trường mà nó được hiển thị hay không. Ví dụ, nếu chiến dịch của bạn chạy trên nền tảng đi động hãy kiểm tra xem nó có hiển thị tối ưu cho di động chưa.

Nếu bạn dùng Video, nên nhớ có thể nó sẽ không được phát kèm với âm thanh, nếu như vậy thì thông điệp có bị thay đổi không?

đo lương thương hiệu trên facebook

Mức độ gắn kết với thương hiệu: Nội dung quảng bá phải là thật dễ nhận ra. Đảm bảo rằng phải có thông tin thương hiệu rõ ràng để có thể tạo ra chuyển đổi hay hiệu quả qua các kênh khác. Đối với video, hãy chắc chắn rằng thương hiệu của bạn có mặt trong 3 giây đầu tiên của video.

Tính thu hút: Khi lướt qua newfeeds, quảng cáo sáng tạo của bạn có gây được chú ý không?

Mức độ liên quan và phù hợp: Thông điệp của bạn có thú vị hấp dẫn và giàu cảm xúc với khán giả mục tiêu không? Nếu nội dung của bạn chia thành nhiều phần nhỏ thì hãy đảm bảo rằng chúng có thông điệp thống nhất.

Tập trung vào thương hiệu: Quảng cáo của bạn không đòi hỏi một phản ứng trực tiếp? Nếu bạn đang tập trung vào mục tiêu thương hiệu, đảm bảo rằng quảng cáo không yêu cầu người xem phải hành động ngay lập tức.