Chuyện xưa kể rằng, khi một ông phú hộ sinh ra một cô con gái không được xinh lắm. Phải chuẩn bị rất nhiều của hồi môn để các trai làng đến rước. Người phụ nữ ngày nay có nhiều vẽ đẹp tìm ẩn, nên câu chuyện có thể khác.

Tuy nhiên câu chuyện trên lại đúng trong xây dựng thương hiệu.

Một sản phẩm ngày nay nhất định phải có một thương hiệu. Và thương hiệu đó phải vào được TÂM TRÍ khách hàng. Nói nôm na là phải được mọi người nhớ.

Và để mọi người nhớ đến không gì khác hơn là phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Và một cái tên ấn tượng, dễ đọc dễ nhớ bao giờ cũng dễ len vào tâm trí khách hàng hơn là một cái tên đọc thôi là đã muốn tréo ngoe hàm.

target mục tiêu facebook

Ông phú hộ sinh con gái, không phải muốn xinh là được xinh, nên phải chuẩn bị rất nhiều của hồi môn. Tên thương hiệu là do bạn toàn quyền đặt ra, thì tại sao phải tốn nhiều tiền để nhét nó vào tâm trí khách hàng.

Nhiều bạn đặt tên thương hiệu cứ như đặt tên con, cứ phải có ý nghĩa, cứ phải gởi gắm thật nhiều ước mơ kỳ vọng. Một cái tên đẹp với bạn không có nghĩa là nó sẽ đẹp với mọi người.

Đặt tên thương hiệu, đừng tìm trong sản phẩm, đừng tìm trong đầu bạn. Hãy hỏi khách hàng muốn nghe một cái tên nào phù hợp. Quan trọng lắm đấy, nếu bạn không có nhiều của hồi môn.