Index luôn là vấn đề gây khó chịu đối với những người mới bắt đầu làm SEO. Làm thế nào để được Google index nhanh bài viết?

Bạn muốn website của bạn được Google để ý nhanh nhất ? Bạn mua những domain đã được dùng 1 thời gian để Google xem xét đánh giá cao và index nhanh hơn ? Những website còn mới thì thế nào? Sẽ phải chờ vài tuần thậm chí có thể hơn để Google index tới. Sau đây là một số cách nhỏ để bạn index nhanh nhất tới anh bạn Google to béo ( trong khoảng 24h ) .

Lưu ý là bạn cần hoàn thiện nội dung bài 100% trong trang.

google-index-nhanh-hon-1

Google Index đánh dấu chỉ mục

► Hãy trỏ link nội bộ ( internal link ) giữa các trang của bạn nghĩa là trong các page, content ( bài viết ), bạn cần có anchor text và trỏ link về page khác trong site cả mình. Điều này sẽ giúp Bot Google di chuyển hết trong website của bạn để index link.

► Tạo sitemap, đưa lên và ping XML Sitemap :
( http://google.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=XXXX ; đổi XXX thành link Sitemap trang web của bạn ) .

► Tạo tài khoản Google Webmaster Central, và add sitemap vào.

► Cài đặt Google Analytics cho site .