Dự án làm S.E.O cho Nhà Sách Phương Nam Quận 11 được chúng tôi triển khai trong 12 tháng và thực hiện từ năm 2014 cho đến cuối năm 2015 đã hoàn thành việc S.E.O tổng thể cho website Nhasachphuongnam.com.

Đặc thù của nhà sách trực tuyến đó chính la độc giả không đến để xem sách được, bởi vậy họ lên mạng tìm kiếm những ấn phẩm sách mà họ yêu thích. Với sự cập nhật liên tục về các ấn phẩm sách cho nên khi S.E.O cho website Nhasachphuongnam.com chúng tôi đã phải suy tính và lập kế hoạch S.E.O cụ thể cho website. Dưới đây là một số từ khóa S.E.O lên top thành công.

S.E.O-nha-sach-phuong-nam-1

Từ khóa mua sách online Top 3 Google.com.vn

Từ khóa mua sách online Top 3 trên Google.com.vn

S.E.O-nha-sach-phuong-nam-2

Từ khóa mua sách trực tuyến TOP 1 Google.com.vn

Từ khóa mua sách trực tuyến TOP 1 Google.com.vn

S.E.O-nha-sach-phuong-nam-3

Từ khóa nhà sách online TOP 1 Google.com.vn

Từ khóa nhà sách online TOP 1 Google.com.vn

S.E.O-nha-sach-phuong-nam-4

Từ khóa sách thiếu nhi top 3 Google.com.vn

Từ khóa sách thiếu nhi top 3 Google.com.vn

S.E.O-nha-sach-phuong-nam-5

Từ khóa sách giáo khoa top 3 Google.com.vn

Từ khóa sách giáo khoa top 3 Google.com.vn

Vì S.E.O tổng thể nên còn đến hàng trăm từ khóa dài lên Top google.com.vn đối với Website Nhasachphuongnam.com.