Chi nhiều tiền vào Goolge AdWords, giúp kết quả SEO trang Web của bạn tăng lên? Đối thủ của bạn có vị trí tốt hơn trong các kết quả tìm kiếm không trả tiền vì họ chi nhiều tiền chạy quảng cáo hơn bạn.

Thực tế, Google AdWords không gây ảnh hưởng trực tiếp tới các vị trí xếp hạng trong SEO. Bởi tại Google, bộ phận quản lí việc quảng cáo Google AdWords và bộ phận quản lí việc xếp hạng vị trí các Websites không phải trả tiền là hai bộ phận hoàn toàn độc lập nhau. Và họ cũng không để cho các quảng cáo trực tiếp giây ảnh hưởng tới vị trí xếp hạng hữu cơ.

Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều yếu tố mà Google không thể kiểm soát được, nó làm cho các quảng cáo Google AdWords ảnh hưởng gián tiếp tới các kết quả SEO của trang Web hoặc ngược lại, kết quả SEO có thể gây ảnh hưởng tới chi phí quảng cáo.

Dưới đây là một vài yếu tố tạo ra sự tác động qua lại của quảng cáo Google AdWords và kết quả SEO:

chạy quảng cáo google adwords

1. Những người tìm kiếm đã xem quảng cáo có nhiều khả năng nhấp vào trang không trả tiền hơn.

Theo một nghiên cứu, những người đã xem quảng cáo thường có xu hướng nhấp vào một trang không trả tiền của chính trang Web đó hơn. Bởi người dùng thường thiên vị hay có thói quen vào những trang mà mình đã từng xem. Và đó cũng chính là lý do khiến nhiều người đặt giá thầu quảng cáo cho thương hiệu của họ.

2. Những người dùng trước đây đã từng vào một trang Web thông qua quảng cáo có thể có nhiều khả năng nhấp vào trang và tạo ra chuyển đổi hơn.

Thông thường nhưng người dùng đã từng tiếp xúc với trang của bạn thông qua quảng cáo, trong tương lai có nhiều khả năng sẽ nhấp và tương tác với các nội dung khác không phải trả tiền của chính Websites. Mà tỷ kệ nhấp chuột cao hơn, tỷ lệ tương tác cao hơn sẽ giúp trang Web của bạn có vị trí xếp hạng tốt hơn.

3. Trong một số tìm kiếm nhất định, các kết quả phải trả tiền thường bị ảnh hưởng mạnh bởi các tỷ lệ nhấp chuột không phải trả tiền.

Trên công cụ tìm kiếm Google người ta thống kê được rằng, chỉ 2 – 3% số nhấp chuột đến từ quảng cáo, còn 47 – 57% số nhập chuột là kết của những nhấp chuột không phải trả tiền. Nếu các trang Web có sự tương tác và nhấp chuột tốt và thường xuyên sẽ giúp làm giảm giá thầu hay giúp mẫu quảng cáo có vị trí tốt hơn. Bởi vậy các kết quả phải trả tiền thường bị ảnh hưởng mạnh bởi các tỷ lệ nhấp chuột không phải trả tiền. Tuy nhiên, ở rất nhiều tìm kiếm, số nhấp chuột vào Websites lại hầu hết đến từ quảng áo Google AdWords.

4. Nhấp chuột từ quảng cáo Google AdWords có thể làm tăng thứ hạng từ khóa trong SEO.

Nhấp chuột từ quảng cáo có thể dẫn đến các liên kết khác trên trang Web thông qua tiện ích mở rộng. Vì vậy những những trang Web có trải nghiệm hấp dẫn, nội dung hữu ích, có lưu lượng khách truy cập và tương tác nhiều, thông qua các tiện ích mở rộng của quảng cáo Google có thể có vị trí xếp hạng tốt hơn trên công cụ tìm kiếm.

5. Đấu thầu quảng cáo có thể ảnh gây ảnh hưởng tới thị trường xung quanh các tìm kiếm đó thông qua việc chuyển nhu cầu tìm kiếm hay tạo ra những nội dung ưu tiên.

Về cơ bản thông qua việc đấu thầu quảng cáo, bạn có thể làm thay đổi thị trường. Ví dụ như khi bạn bắt đầu đặt giá thầu trong không gian mà trước đây không có đối thủ nào đặt, không có quảng cáo được trả tiền nào xuất hiện, bạn có thể tạo ra rất nhiều sự cạnh tranh mới và thú vị cho chính kết quả tìm kiếm trong ngành của bạn.