Hôm nay mình sẽ chia sẻ với chúng ta về kỹ thuật phân bổ từ khóa vào website và kỹ thuật nhốt boos trong website.

1. Kỹ thuật phân bổ từ khóa vào website: Khi bạn làm SEO thì bạn cần phải viết bài viết có mật độ phân bổ từ khóa phù hợp với chuẩn của google, để giúp cho các bạn viết một bài viết phù hợp và tạo cho người dùng cảm giác đọc thoải mái và không nhận ra được đây là bài viết nhồi nhét từ khóa mà cũng đạt chuẩn của google. Một bài viết chuẩn SEO và đạt sẽ gồm 3 phần:

phân bổ từ khóa seo

Trong đó: Mầu vàng là tiêu đề. Mầu hồng là mầu chứa từ khóa chính. Mầu tím là chứa  các cụm từ liên quan đến từ khóa chính.

2. kỹ thuật nhốt boos trong website:

Đây là thuật ngữ mà trong quá trình làm SEO ta hay gặp. Google bot là công cụ để google có thể truy cập vào trong các website tìm kiếm nội dung và  đánh giá. Như vậy kỹ thuật nhốt boos là mục đích giữ cho công cụ này ở trong website của chúng ta lâu hơn và có thể tiếp cận được nhiều nội dung hơn. Hiện tại có 3 phần để giúp cho google tìm hiểu nội dung website và ở lại lâu hơn trên website của chúng ta. Thứ nhất là trong các bài viết chúng ta luôn có linhk đến trang chủ, đến các nhóm chứa bài viết, sau đó mới đến từ khóa cần làm Seo. Trong các nhóm cấu trúc bài viết thì chúng ta không để cấu trúc trùng chéo, bài viết có nội dung gì thì sẽ thuộc nhóm đó và đặt thuộc tính nofoloow không có nội dung hỗ trợ cho SEO. Với giao diện website thì phần chân trang, tiêu đề hay các phần nhóm nội dung ở 2 bên thì chúng ta không nên đặt chùm linhk sát nhau ở khu vực này, vì các linhk sát nhau và liên tục lặp lại sẽ bị google đánh giá là spam.

Nếu chúng ta thực hiện được 3 điều này sẽ giúp google boos khi truy cập vào trong website của chúng ta sẽ di chuyển nhanh hơn trong các vòng lặp và lưu lại được nhiều nội dung và updata nhanh hơn khi nội dung của chúng ta thay đổi trong web.