LÊN KẾ HOẠCH CHO CONTENT MARKETING

Content marketing là quá trình tạo ra và chia sẻ các nội dung (content) có giá trị thật sự tới cộng đồng nhằm để thu hút sự chú ý và quan tâm của khách hàng về một lĩnh vực cụ thể. Content marketing có thể bao gồm: tin tức, hình ảnh, video, ebook, …. và đặc biệt nổi lên hiện nay và sành điệu nhất hiện nay mà thu hút được nhiều người theo dõi nhất đó là Infographic và Case Study.

Content marketing là phần nội dung cốt lõi. Khác với copywriting là phần thiết kế bố cục bên ngoài, cùng một nội dung nhưng bạn có thể thay đổi liên tục thành nhiều bài viết khác nhau. Hãy luôn nhớ rằng copywriting là nghệ thuật biến content marketing trở thành mũi nhọn.

5 bước xây dựng kế hoạch content cho thương hiệu

1. ĐẶT MỤC TIÊU-Vô cùng quan trong
Đặt ra mục tiêu rõ ràng và có thể đo kiểm được. Mục tiêu phải là thước đo đánh giá content marketing làm được gì cho thương hiệu. Sau khi đặt mục tiêu, kiểm tra lại xem có SMART ko
S – Specific : Cụ thể, dễ hiểu.
M – Measurable : Đo lường được
A – Attainable : Có thể đạt được
R – Relevant : Thực tế
T – Time-Bound : Thời gian hoàn thành

2. NHẬN ĐỊNH VÀ HIỂU RÕ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU
Content marketing sẽ không hiệu quả nếu không hướng đến khách hàng mục tiêu và nếu không thực sự hiểu khách hàng mục tiêu muốn nghe gì, quan tâm đến điều gì, content của bạn sẽ giống như những truyền thông doanh nghiệp khô khan
– Hãy nghĩ xa hơn là khách hàng mục tiêu: Để xây dựng một content hiệu quả, doanh nghiệp cần nắm được ai là người ảnh hưởng đến quyết định của họ, người họ sẽ hỏi ý kiến và những người nổi tiếng có tiếng nói ảnh hưởng đến họ…
– Kiến thiết những con người thật cho từng nhóm đối tượng: Để kiến thiết 1 khách hàng thật, doanh nghiệp phải hiểu được nhân khẩu học của họ, phong cách sống, sở thích, thói quen mua hàng, thói quen sử dụng truyền thong, hành vi mua sắm.

Lên kế hoạch làm content marketing

3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHO CONTENT
– Xem xét và cân nhắc các loại hình content đang có và sẽ có thể sử dụng
– Nghiên cứu xem đối thủ đang đi content thế nào
– Lên lịch xây dựng và lên bài cụ thể

4. LỰA CHỌN LOẠI HÌNH CONTENT VÀ PHÁT TRIỂN CONTENT
– Lựa chọn các loại hình truyền tải phù hợp, có khả năng bổ trợ cho nhau và xây dựng nội dung phù hợp cho từng loại hình
– Trung bình dung 8 hình thức để truyền tải content (đã đề cập trong bài trước)

5. KIỂM TRA VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ CỦA CONTENT
Luôn đo đếm và phân tích kết quả của các loại hình content và cập nhật để đạt được hiệu quả cao nhất!

Tổng kết

  • Bước 1: Research : nghiên cứu nội dung thật kỹ và xác định được: Mục tiêu cuối cùng là gì? Đối tượng cụ thể ta muốn hướng đến? Phương pháp cụ thể nào để ta làm được điều đó?
  • Bước 2: Creat: bắt đầu viết hay tạo bản thô cơ bản
  • Bước 3: Optimize: tối ưu bản thô thành bản tinh
  • Bước 4: Publish: bắt đầu quảng bá chia sẻ rầm rộ
  • Bước 5: Promote: thực hiện các kênh phân phối xúc tiến nội dung
  • Bước 6: Measure: đo lường đánh giá, bước này rất quan trọng để kiểm soát quá trình làm content marketing.