Marketing Automation Là Gì? Marketing Automation Làm Cái Gì? 

Rất nhiều người không biết Marketing Automation (Marketing tự động) là gì và nếu đã có lần nghe thấy khái niệm này thì cũng không biết các ứng dụng của Marketing automation làm gì.Tóm lại Automation marketing là Tự động hóa hệ thống marketing – đặc biệt là Digital marketing – mà trước kia các doanh nghiệp vẫn hay làm thủ công và mất rất nhiều nhân lực cho việc này.

10 yếu tố cơ bản của tự động hoá marketing gồm:

– Tiếp thị qua thư điện tử: Bắt đầu và được lên lịch trình dựa trên sở thích, vai trò, nhân diện và hành động của người mua.
Thiết kế trang đích (landing page) và biểu mẫu: Cho từng chiến dịch và chuẩn CRO.

– Quản trị chiến dịch: gồm phát triển và tái chế nội dung (sáng tạo, video, nội dung ngắn và dài).
– Các chương trình marketing: Thông điệp, Kêu gọi hành động và nội dung liên quan hỗ trợ bán hàng.

– Lead Generation: Quảng cáo, truyền thông xã hội, viral và hiển diện trên các bộ máy tìm kiếm để thúc đẩy sự tham gia vào hệ thống.

10 yếu tố cơ bản của Marketing automation

– Nuôi dưỡng lead/Chấm điểm lead/Quản trị vòng đời: Gồm sự ưu tiên các loại khách hàng dựa trên sự phù hợp và tiềm năng mua hàng, bổ sung thêm sàng lọc lead theo sự gắn kết và sở thích. Nhận định rằng các khách hàng hiện tại luôn luôn là lead, và giữ họ trong hệ thống để luôn mạng nội dung phù hợp.

– Tích hợp CRM: Sự chuyển đổi leads thành cơ hội bán hàng và theo dõi. Điều này gồm việc tích hợp kỹ thuật các nền tảng như Salesforce.com.

– Năng lực marketing Truyền thông xã hội: bao gồm tích hợp các nền tảng như Hootsuite để theo dõi và ghi lại tốt hơn các hoạt động xã hội trở thành bán hàng.

– Quản trị nguồn lực: Gồm các dịch vụ tư vấn.
– Phân tích marketing: Gồm việc đo lường các đóng góp của từng chiến dịch và các yếu tố chương trình liên quan vào doanh thu đặc biệt là tracking nguồn traffic, khách hàng và CPL (Chi phí trên leads).

Lợi ích của việc tự động hoá marketing

– Tiết kiệm thời gian tiền bạc
– Đo lường và tối ưu hoá các khoản đầu tư tiếp thị
– Tăng trưởng doanh thu nhanh hơn
– Mục tiêu cao nhất của tự động hoá marketing là tăng hiệu quả và tăng trưởng doanh thu. Cụ thể hơn, các công ty thường kỳ vọng khả năng:

Marketing Automation là gì

+ Gửi email phù hợp, đúng lúc cho các khán giả được phân khúc
+ Tạo và thử các trang đích cho các chiến dịch khác nhau một cách dễ dàng
+ Lọc các lead và ưu tiên các hoạt động dựa trên cấp độ tương tác nội dung, vai trò và tiềm năng mua hàng

+ Đo lương doanh số từ các yếu tố khác nhau hoặc các điểm tiếp xúc khác nhau trong một chiến dịch
+ Marketing Automatiion cũng giúp việc hiểu lịch sử của các chiến dịch marketing và nó sẽ là những thông tin vô cùng quý báu với bạn cho việc điều chỉnh các chiến dịch trong tương lai.

+ Các hệ thống Marketing Automation nổi tiếng nhất Thế giới : Hubspot, Marketo, Eloqua