Phải làm gì để Fanpage bạn không bị block

  • Nếu Fanpage của bạn lớn hơn 5triệu lượt truy cập (>5M MAU) hoặc (>100M cuộc gọi API mỗi ngày) hoặc (>50M lượt xem mỗi ngày) bạn cần phải liên hệ với facebook để thêm điều khoản bổ sung
  • Bạn không được quyền đổi tên Fanpage của bạn nếu tên mới không gần với tên cũ
  • Bạn không được dùng bất cứ phần mềm nào can thiệp vào facebook (Post bài tự động, hack, truy cập thông tin người truy cập,…)
  • Tên Fanpage phải đúng với nội dung của trang, nếu không bạn sẽ bị xóa 

Và rất nhiều cái khác nữa, các bạn có thể xem chi tiết hơn tại điều khoản của facebook : https://www.facebook.com/page_guidelines.php

hạn chế spam facebook

Cách gỡ Block Fanpage

 Nếu Fanpage bạn đã bị dính chưởng, bạn hãy thực hiện những bước sau đây:

  • Loại bỏ các phẩn mềm can thiệp vào Fanpage ngay lập tức (Bao gồm chạy app, câu like, auto like, auto post,…)
  • Lập tức liên hệ với bộ phận kĩ thuật của Facebook về vấn đề của Fanpage bạn (Hỏi về lí do Fanpage bạn bị block và cách gỡ block)
  • Nếu Fanpage bạn có lượt truy cập và like lớn (Gần 1tr like), hãy liên hệ với facebook về điều khoản bổ sung của Facebook cho Fanpage bạn.

Và hơn hết bạn hãy phát triển nội dung của Fanpage đúng với tên của nó, vì tương lai gần Facebook sẽ tiếp tục thanh trừng những Fanpage Spam, sex, ….