Set chéo và via thực chất là những cách hợp tác giữa bên page A với page B nhằm mở rộng quy mô quảng bá của mình.

Set chéo, được hiểu đơn giản nhất là việc 2 admin của 2 fanpage set cho nhau quyền đăng nội dung lên fanpage của người kia theo quy định nhất định.Mục đích của set chéo là để mở rộng hệ thống fanpage.

Lợi ích của set chéo là gì?

tài khoản fanpage bị facebook khóa

Set chéo giúp mở rộng hệ thống fanpage sang một hệ thống mới. Đôi bên đều có lợi. Giúp fans tiếp cận 1 tài nguyên online hữu ích khác bên cạnh page đã có.

Tác hại của set chéo là gì?

Bản chất của con người rất tham lam. Set chéo vì thế cũng có nhiều biến tướng. Ngoài việc một số admin hợp tác với nhau để cùng phát triển hệ thống, một số admin sẵn sàng bỏ luôn 1 fanpage chỉ để set chéo với các hệ thống page khác và fanpage dần như trở thành kênh quảng bá cho tất cả nội dung khác phục vụ cho lợi ích của admin.Set chéo làm giảm giá trị nội dung của một fanpage. Quyền lợi của cộng đồng không được quan tâm tối ưu.

Set chéo hiệu quả nếu người admin biết tiết chế giữa nhu cầu của họ với quyền lợi của cộng đồng.