Cứ Seo lên Top rồi coi đó là marketing

Đúng là Marketing không phải là vậy !

Nhưng mà cũng có thể coi đúng là vậy

Vì Seo nghĩa là Tối ưu người dùng , tối ưu khách hàng

Vậy nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm , sáng tạo đổi mới sản phẩm đáp ứng insight khách hàng, thiết lập hệ thống phân phối, tạo dựng mô hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu, lên ý tưởng truyền thông, lập kế hoạch media plan , thu hút và nuôi dưỡng khách hàng, chăm sóc hậu mãi, công nghệ hoá tự động hoá quy trình …. há không phải là tối ưu người dùng sao?

xu hướng content marketing năm 2017

Vì sự hiểu của vị trưởng lão đó hạn hẹp về Seo nên cứ nghĩa Seo là Leo lên Tọp nên mới phân biệt thế

Nghĩa đúng của SEO là Tối ưu người dùng thì mới đúng là : Marketing chính là SEO.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) viết tắt của từ Search Engine Optimization là quá trình nâng cao thứ hạng của toàn website hoặc một trang của website trên công cụ tìm kiếm và nằm trong kết quả tìm kiếm tự nhiên. SEO có thể nhắm mục tiêu tìm kiếm bao gồm cả tìm kiếm hình ảnh, tìm kiếm địa phương, tìm kiếm video và tìm kiếm theo chiều dọc(vertical search).