Khi nói tới Search Engine, ta thường nghĩ ngay đến các dịch vụ nổi tiếng như Google Search, Yahoo! Search hay MSN Search, v.v…Tuy nhiên, bộ phận tìm kiếm trong một website cụ thể cũng được coi là Search Engine. Xét về mặt bản chất, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet hay trên website nào đó đều là tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu có sẵn. Mặc dù vậy, việc thực hiện trên Internet khó hơn rất nhiều bởi miền tìm kiếm là vô cùng lớn.

SEO và SEM là hình thức tối ưu website và quảng cáo ads, trong ngành nghề SEO và SEM có rất nhiều thuật ngữ mà không phải ai trong chúng ta cũng hiểu hết. Nhiều khi chỉ yếu là làm vậy nhưng nghĩa của đúng thì không hiểu rõ. Dưới đây là một số thuật ngữ chuyên nghành liên quan đến SEARCH ENGINE.

thuat-ngu-marketing-seo-sem-1

Thuật ngữ chuyên ngành seo

1. SEO
2. SES
3. SEM
4. Keywords
5. Link Back – Link popularity
6. Ranking, PageRank
7. Search Engine
8. Internet Directory