Ngày nay, các nhà tiếp thị luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức: làm cách nào để đổi mới phương thức tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện thị trường siêu phân khúc và cạnh tranh khốc liệt. Nền kinh tế hàng hóa đã gần như bão hòa với những sản phẩm na ná giống nhau và người tiêu dùng ngày càng trở nên miễn dịch với những thông điệp quảng cáo.

Thực tế đó làm cho tiếp thị truyền thống bắt đầu giảm dần hiệu quả. Đã đến lúc tìm ra một hệ thống mới bằng cách cung cấp một lộ trình sáng tạo các ý tưởng mới bổ sung cho phương pháp tiếp thị truyền thống. Các tác giả gọi đó là tiếp thị phá cách.

Vậy thực chất tiếp thị phá cách là gì ?

 

Inbound marketing

Trước hết, các tác giả đưa vào khái niệm tiếp thị một nội dung mới, khác với quan niệm cũ lâu nay. Theo họ, tiếp thị hiểu theo nghĩa mở rộng không đơn thuần chỉ là bán các sản phẩm cũ (sẵn có) cho khách hàng truyền thống mà còn là quá trình nghiên cứu nhu cầu thị trường để cải tiến, đa dạng hóa nhằm phát triển các sản phẩm ấy. Nhờ vậy, việc bán hàng sẽ thuận lợi hơn do đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng hơn. Tiếp thị phá cách cũng bao gồm cả việc tìm ra các phương pháp khuyến khích tiêu dùng sản phẩm cũ theo những phương pháp mới.

Nắm được những phương pháp tiếp thị phá cách có thể giúp bạn cải tiến một sản phẩm hoặc dịch vụ cũ để có một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, nhờ đó mở rộng đối tượng khách hàng, tăng thêm thị phần.

Cuốn sách được trình bày theo phương pháp trình tự logic từng chương, mục lớn, mục nhỏ, kết hợp sơ đồ minh họa, phân tích nhiều dẫn chứng thực tế nên dễ đọc, dễ theo dõi.