Ngưỡng thanh toán (Hạn mức thanh toán) là gì?

Ngưỡng thanh toán là hạn mức chi tiêu cho phép trước khi hệ thống thu tiền

– Như các bạn đã biết, với hình thức thanh toán tự động, Google sẽ không thu tiền chúng ta ngay, mà sẽ thu tiền mỗi khi chi phí quảng cáo đạt tới “ngưỡng”

– Với 1 tài khoản khi vừa tạo, ngưỡng thanh toán sẽ bắt đầu là 800,000đ.

– Nếu trong vòng < 30 ngày bạn chi tiêu ngân sách tới 800,000đ thì Google sẽ vào thu tiền và nâng hạn mức tiếp theo lên 3,200,000đ.

– Nếu trong vòng 30 ngày mà bạn không tiêu hết 800,000đ mà mới tiêu hết 600,000đ chẳng hạn, Google sẽ thu 600,000đ này và lại tính chu kỳ 30 kể từ ngày đó.

– Google có các hạn mức: 800,000đ, 3,200,000đ, 5,600,000đ, 8,000,000(max) được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Theo đó, với 1 tài khoản mới lập, bạn tiêu hết 800,000đ trong khoảng thời gian < 30 ngày thì bạn được nâng hạn mức lên 3,200,000đ. Khi bạn tiêu hết 3,200,000đ < 30 ngày thì bạn được nâng hạn mức lên 5,600,000đ. Tương tự với hạn mức cuối cùng 8,000,000đ.

– Hình thức này gần giống với việc Google cho bạn vay tiền, cứ đến kỳ hạn là Google lại thu 1 lần, bạn trả tiền đầy đủ thì từ lần sau bạn sẽ được “vay” nhiều hơn…

Lưu ý: “Với 1 tài khoản khi vừa tạo, ngưỡng thanh toán sẽ bắt đầu là 800,000đ.” tại Việt Nam, tài khoản AdWords vừa tạo chỉ có thể thanh toán thủ công – trả trước. Khi tài khoản tuân thủ chính sách 1 thời gian, AdWords sẽ xem xét cho bạn sử dụng thanh toán tự động.