Một vài phương hướng để tối ưu hóa Content để có một bài content chất lượng về nôi dung lẫn hình thức. Sau đây là viết bài chuẩn seo mà bạn cần lưu ý:
1. Từ Khóa:
+ Liên quan đến chủ đề mình cần viết. (cái này chắc chắn rồi)
+ Phải được đặt ở tiêu đề, các thẻ h1,h2…
+ Phân bổ từ khóa hợp lý, tránh trường hợp “nút thắt cổ chai”, tránh trường hợp lặp đi lặp lại quá nhiều lần.
+ Một bài viết nên có từ khóa chính và từ khóa phụ, đặt khóa chính và khóa phụ theo tỷ lệ vàng 1 từ khóa chính – 3 từ khóa phụ đối với nhưng bài ngắn từ khoang 600 đến 800 từ.

bố cục bài viết chuẩn seo

2. Cách đặt thẻ Heading
+ Nên chỉ có 1 thẻ H1 , thẻ này nằm trên những thẻ còn lại, thường thì mình lấy tên tiêu đề hoặc từa tựa tiêu đề làm thẻ H1 và đặt nó lên trên đầu để khỏi vướng.
+ Thẻ H2 sẽ là thẻ nêu ra các luận điểm,khía cạnh mà ta cần trình bày sau đó.

3. Liên kết và đặt hình ảnh
+ Bài viết nên có liên kết nội bộ (như thường mình đặt id cho các thẻ h2 để liên kết với nhau)
+ Không nên dùng ảnh của website khác, việc này sẽ giúp SEO hộ website khác, nếu thấy đẹp thì các bạn có thể down trên mạng và biến thành sản phẩm của mình.
+ Thuộc tính ALT của thẻ hình ảnh rất quan trọng, hổ trợ SEO rất tốt.

– Thuộc tính description của bài viết cũng rất quan trọng, nên chứa từ khóa , và độ dài vừa phải khoảng 120 -150 là vừa.