Tất cả những ai làm seo đều biệt việc nhắc lại từ khóa trong website là một cách tuyệt vời giúp website của bạn lên top nhanh. Nhưng không phải ai cũng biết đặt từ khóa làm sao để hiệu quả. Dưới đây là 17 vị trí đặt từ khóa trong nội dung của website để ta khéo léo chèn vào.

17 vị trí đặt từ khóa trong nội dung của website:

1. Đặt từ khóa trong thẻ Title. Bạn nên cho từ khóa xuất hiện ngay đầu Title.

2. Đặt từ khóa domain.

3. Đặt từ khóa trong H1 ở tiêu đề chính.

4. Đặt từ khóa trong các đường liên kết nội bộ.

5. Đặt từ khóa backlink.

6. Đặt từ khóa trong subdomain.

7. Đặt từ khóa trong URL của bài viết.

8. Đặt từ khóa trong các thẻ Heading (H2, H3, H4).

9. Đặt từ khóa xuất hiện trong 150 từ đầu tiên của bài viết.

10. Đặt từ khóa trong thẻ image ALT.

11. Đặt từ khóa lặp đi lặp lại một cách hợp lý trong nội dung.

Hướng dẫn sử dụng các thẻ từ H1, H2, H3, H4, H5, H6

12. Đặt từ khóa trong tên ảnh.

13. Đặt từ khóa trong thẻ in đậm, thẻ danh sách, hoặc thẻ in nghiêng.

14. Đặt từ khóa trong thẻ Meta Description.

15. Đặt từ khóa trong comment của bài viết.

16. Đặt từ khóa trong Tags.

17. Đặt từ khóa xuất hiện trong 150 từ cuối cùng của bài viết.

Lưu ý: 17 vị trí đặt từ khóa SEO, bạn không nên quá lạm dụng sẽ bị google phạt !

BẠN PHẢI ĐẢM BẢO số lượng mật độ từ khóa trong bài viết là 3-7%. Hãy cho thêm nhiều chữ vào để làm loãng mật độ từ khóa.

Tuy nếu bạn muốn là 1 trong 5 vị trí đầu trên bảng xếp hạng Google. Chỉ lặp lại từ khóa thôi là chưa đủ. Bạn phải chăm lo cho nội dung của mình hữu ích nhất cho người dùng.