5 Phút tạo danh sách Re Marketting List để Setup quảng cáo tiếp thị lại trong quảng cáo Google adwords.

Trước hết bạn phải biết quảng cáo Remarketting là gì?
Remaketing là hình thức quảng cáo tiếp thị lại, Target đến 1 nhóm đối tượng khách hàng cụ thể. Cụ thể bạn quảng cáo hiện thị trên những website là đối tác của google và chỉ những người nằm trong nhóm Marketting list thì mới thấy được.
Lợi ích của quảng cáo này như sau:
Target đúng đối tượng khách hàng -> độ chuyển đổi rất cao.
Chi phí quảng cáo rẻ
Hạn chế được những hàng xóm tốt bụng tay nhanh hơn não…
Bước đầu tiên của quảng cáo tiếp thị lại này các bạn cần tạo đối tượng tiếp thị lại(Remarketting list) đây là bước đầu tiên quan trọng nhất và đối tượng này cũng dung để thực hiện 1 loại quảng cáo động khác (Dynamic_Target).

tiếp thị lại google adwords
Các bước tạo đối tượng như sau:
– Các bạn click vào đối tượng trong thư viện chia sẻ. Ở đây cho bạn tạo được 4 danh sách tiếp thị lại: trên website, trên kênh youtube, những người đã dùng app, danh sách email Marketting vv…Bài này tôi chọn tạo danh sách tiếp thị lại cho những người đã truy cập vào website của bạn
– Tiếp đến chọn khác (tùy chọn tùy chỉnh) và click vào thiết lập tiếp thị lại
– Tiếp theo tạo nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp của bạn
– Sau bước 3 tài khoản hiện thị cho bạn 1 pop up, click vào chi tết thẻ bạn có được mã tiếp thị lại (hình 4, hình 5). Mã này là mã tiếp thị gắn liền với tài khoản adword của bạn, 1 mã này gắn đươc cho tất cả các website mà bạn muốn tạo đối tượng tiếp thị lại.
– Bước tiếp theo gẵn mã theo dõi lên của bạn lên website. Những bạn nào đang dùng wordpress thì đơn giản bạn chỉ cần paste mã theo dõi trên trước thẻ </body> trong phần footer.php (lưu ý bạn phải có tài khoản admin của website) -> như thế là bạn đã gắn được mã theo dõi lên website.
Tiếp theo bạn quay lại adword tạo danh sách tiếp thị lại, click vào danh sách tiếp thị lại/ khách truy cập website
– Ở đây có rất nhiều lựu chọn cho bạn, adword rất linh hoạt cho bạn nhiều lựa chọn phù hợp nhất với điều kiện của bạn. Tôi chọn 1 trường hợp như khách truy cập bất kỳ vào website và chon tối đa 540 ngày. 540 là số thời gian tối đa để bạn vẫn thấy được quảng cáo(nếu > 540 ngày bạn ko vào lại 1 website thì bạn không thấy được quảng cáo này hiện thị.).
– Tếp theo bạn điền tên website, hoặc url tùy chỉnh cần theo dõi và click nút lưu. Hình 9. Số lượng danh sách này sẽ lớn lên theo ngày nhé…

Như vây bạn đã tạo xong cho mình remarketting list. Khi Setup một quảng cáo chỉ việc chọn tên tên remarketting list là hướng đến đúng tượng mà muốn tiếp thị lại trên website.