Định nghĩa và giải thích về cụm từ “content marketing” có lẽ là một trong những chủ đề nóng, không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới. Nhưng có rất ít người có thể xác định chính xác nó là gì, có gì khác so với marketing truyền thống.

Content marketing tập trung vào việc mang lại các thông tin có giá trị với người tiêu dùng. Đầu tiên, content marketing sẽ hướng dẫn, dạy (education) người tiêu dùng về sản phẩm, mở đường cho việc mua hàng trong tương lai. Khi thương hiệu cung cấp cho người tiêu dùng điều gì đó giá trị, thì đồng thời cũng tạo ra tính gắn kết và lòng trung thành với thương hiệu (brand loyalty).

8 Xu hướng về Content Marketing trong năm 2017.
1. Content Marketing đang tốt hơn
2. Mobile: xu hướng người dùng đang duyệt Internet hầu như trên giao diện Mobile
3. Facebook thống trị Internet
4. Visual content
5. Video content
6. User-generated content: nội dung do người tiêu dùng tạo thì được tin tưởng hơn
7. Các chương trình khuyến mãi vấn có tác dụng
8. Cá nhân hóa: nội dung marketing cần tạo trãi nghiệm cho người xem
Mục đích sau cùng của Content Marketing là biến những người đang tiếp nhận nội dung thành những khách hàng thực tế, tạo ra doanh thu bằng việc tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.