Thẻ titlemeta description là 2 thẻ khá quan trọng trong SEO. Title sẽ giúp người truy cập và search engine biết rằng trang web đó đang có nội dung gì. Còn Thẻ meta description của trang cung cấp cho Google và các công cụ tìm kiếm bản tóm tắt nội dung của trang đó.

Thẻ meta description là một yếu tố SEO Onpage khá cơ bản cần được tối ưu cẩn thận. Google Webmaster Tools cung cấp phần phân tích nội dung hữu ích sẽ cho bạn biết bất kì thẻ meta nào hoặc quá ngắn, hoặc quá dài, hoặc trùng lắp quá nhiều lần.

thẻ meta meta description

Nội dung thẻ meta meta description trên trang kết quả tìm kiếm

toi-uu-seo Meta Description rất Quan Trọng vì :

Giúp tăng tỷ lệ nhấp chuột và truy cập qua tìm kiếm tự nhiên
Giúp đưa đúng thông tin tới đúng người tại đúng thời điểm
Giúp tăng truy cập từ liên kết mạng xã hội
Giúp tăng thời gian ở lại trang
Giúp tăng thứ hạng trang

toi-uu-seo Cách viết Meta Description hiệu quả :

toi-uu-seo Nội dung trung thực và thuyết phục
toi-uu-seo Đính kèm 1 đến 2 từ khóa trong Meta Description
toi-uu-seo Thẻ Meta Description không vượt quá 156 ký tự
toi-uu-seo Tránh việc lặp từ khóa và những kí tự như : &^!@#)%

Thẻ Meta description là gì

Thẻ Meta description là gì

Việc sử dụng các mô tả trùng lặp hoặc tương tự trên tất cả các trang sẽ không có ích khi từng trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Trường hợp này, Google sẽ không ưu tiên hiển thị thể meta description. Hãy tạo mô tả tin cậy, phản ánh đúng nội dung của từng trang. Sử dụng mô tả chính ở cấp độ tên miền cho trang chủ hay các trang chung, sau đó áp dụng các mô tả ở cấp độ trang cho các phần còn lại.

Bạn nên liệt kê các thành phần ưu tiên trên trang Web của bạn, vì nếu bạn không có thời gian để tạo từng mô tả riêng cho từng trang thì ít nhất cũng tạo phần mô tả cho các đường dẫn URL quan trọng như trang chủ hay các trang phổ biến khác.