Một bài viết được Google cho là chất lượng ngoài các yếu tố mọi người đã biết còn có phần tương tác của người dùng với bài viết mà cụ thể ở đây là bình luận nếu mọi người có phần comment của mình để kiểm duyệt thì tốt nhất, nếu không mọi người có thể sử dụng API để get thêm phần comment.

Mỗi bài viết nhân viên viết xong post lên luôn cố gắng yêu cầu phải trên 10 comment có thể nhờ bạn bè, nhờ đồng nghiệp, lập nhóm comment cho nhau đều ok ạ.

Trong seo onpage, sử dụng từ khóa một cách hợp lý

Trong seo onpage, sử dụng từ khóa một cách hợp lý

– Cấu trúc dữ liệu Rich snippet :

Theo như em nghĩ các website thương mại điện tử nên có phần đánh giá chất lượng sản phẩm hiển thị sao, theo như đó mọi người sẽ cài Rich snippet rất đơn giản ạ

Mọi người có thể check ở đây: https://search.google.com/structured-data/testing-tool?hl=vi

– Cài Social metadata

Phần này cũng khá đơn giản mọi người chỉ cần thay thông tin ở đoạn code dưới đây, đoạn trên là meta data của facebook, đoạn dưới của twitter, sau đó chèn sau thẻ <head> như bình thường.

<!– Open Graph data –>
<head prefix=”og: http://ogp.me/ns# fb: http://ogp.me/ns/fb# article: http://ogp.me/ns/article#”>
<meta property=”og:title” content=”Your Title Here” /> <meta property=”og:type” content=”article” /> <meta property=”og:url” content=”https://example.com/” /> <meta property=”og:image” content=”https://example.com/image.jpg” /> <meta property=”og:description” content=”Your Description Here” /> <meta property=”og:site_name” content=”Your Site Name, i.e. Moz” /> <meta property=”fb:app_id” content=”Your FB_APP_ID” />

<!– Twitter Card data –>
<meta name=”twitter:card” content=”summary”>
<meta name=”twitter:site” content=”Your @publisher_handle”>
<meta name=”twitter:title” content=”Your Page Title”>
<meta name=”twitter:description” content=”Your Page description less than 200 characters”>
<meta name=”twitter:creator” content=”Your @author_handle”> <!– Twitter Summary card images must be at least 120x120px –> <meta name=”twitter:image” content=”https://example.com/image.jpg”> 

– Sử dụng Targeting Multiple Languages
+ Khai báo thuộc tính ngôn ngữ trong HTML đầu
Ngay ở đầu tiên của đoạn code mọi người chỉ cần khai báo ngôn ngữ là được.

<html lang=”vi”>

+ Cấu trúc URL, domain dành riêng cho ngôn ngữ

Mọi người có thể sử dụng theo 3 thể loại, domain .vn hoặc đường dẫn riêng như ví dụ thứ 2 dưới đây, hoặc subdomain dành riêng cho ngôn ngữ.
Ví dụ :

 • abc.vn
 • abc.com/vi-vn
 • vi.acb.com
+ Thêm thẻ rel=”alternate” hreflang=”x”
SEO On-page

SEO On-page

 
Mọi người chỉ cần thay đổi hreflang và url ở dưới đây phù hợp với ngôn ngữ mọi người muốn và thêm vào sau <head> là ổn ( ngoài ra phần này cũng có thể sử dụng trong site map)

<link rel=”alternate” hreflang=”vi” href=” http://example.com/vi” />

Các kĩ thuật tối ưu onpage & onsite khác.
 • Heading : h1, h2, h3,…h6
 • Https : mua thêm chứng chỉ ssl
 • Meta keywords
 • Meta geo – tag : có thể tạo tại đây : http://www.geo-tag.de/generator/en.html
 • Dublin Core Title Tag : có thể tạo tại đây : http://www.geo-tag.de/generator/en.html
 • Chuyển hướng 301
 • Trang 404
 • Sitemap
 • Robots.txt
 • Htaccess
 • Tối ưu hình ảnh ( alt ảnh, chú thích dưới ảnh, tên file ảnh, kích thước hình ảnh… )
 • Tóm tắt bài viết ( Hightline content )
 • …..