Bạn đã biết cách chặn bot Ahrefs thu thập dữ liệu website của bạn chưa? Hướng dẫn chi tiết cách chặn bot Ahrefs thu thập dữ liệu đối với website:

Công cụ Ahrefs hiện nay được những người làm SEO website sử dụng một cách phổ biến vào mục đích check Backlink website. Nhưng công cụ này nó cũng gây ra cho bạn không ít phiền toái, như đối thủ của bạn dùng Ahrefs có thể dò ra những backlink bạn đặt ở đâu? chất lượng của các backlink. Hẳn nếu làm SEO từ khóa sẽ không một ai thích điều này. Dưới đây là cách nhanh chóng để ngăn chặn AhrefsBot từ quý khách đến thăm trang web của bạn là đặt hai dòng này vào/robots.txt tập tin trên máy chủ của bạn:

user-agent: AhrefsBot
Disallow: /

Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát tần số của Ahrefs Bot đến thăm trang web của bạn bằng cách xác định sự chậm trễ tối thiểu chấp nhận được giữa hai yêu cầu liên tiếp từ bot của Ahrefs  như sau:

SỬ DỤNG CÁCH CHẶN AHREFS BOT BẠN NÊN CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI LÀM

cach-chan-backlinks-xau

Sử dụng ahref.com để check backlinks của website

User-Agent: AhrefsBot
Crawl-Delay: 2

Trong đó giá trị của tham số Crawl-Delay là thời gian trong vài giây, bạn có thể thay đổi trị số này.

Lưu ý : nếu chặn bot của Ahrefs thì công việc theo dõi link của chúng ta cũng sẽ gặp khó khăn vì thế bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi thực hiện điều này. Bởi cái gì nó cũng có hai mặt, không cho đối thủ check backlink sẽ dẫn tới bạn thu thập thông tin backlink đối với website của bạn từ Ahrefs trở nên khó khăn hơn.