Chỉ số Quality Score (QS) của Adwords rất quan trọng bởi lẽ nó là yếu tố giúp Google quyết định hiển thị ad nào, vị trí của nó và số tiền mà các nhà quảng cáo phải trả. Chúng ta đã có rất nhiều bài báo, nghiên cứu, phân tích nhằm tìm ra cách tính toán chỉ số bí ẩn này của Google. Adwords Quality Score sẽ thay đổi vào 12/9/2016

Có những thay đổi gì sau khi Google cập nhật QS năm 2015

Thay đổi này sẽ tiếp tục cập nhật năm ngoái của Google đối với QS, khi mà họ cho tất cả các từ khóa mới điểm 6. Trước đó, các từ khóa mới sẽ được đánh giá QS dựa vào dữ liệu cũ từ những nhà quảng cáo khác cùng từ khóa và từ dữ liệu của chính người mua quảng cáo. Do đó, QS của account cũng là một trong các chỉ số giúp xác định QS của từ khóa mới.

Quality Score (QS) của Adwords
Vấn đề với cập nhật năm 2015 là nó dẫn tới 2 lý do để một từ khóa có QS bằng 6:

1. Từ khóa đó có QS bằng 6 trước đó
2. Từ khóa có quá ít dữ liệu nên theo mặc định nó sẽ có điểm 6
Bạn có thể hiểu vì sao nó tạo ra sự bối rối cho nhà quảng cáo: rất khó để xác định từ khóa có điểm bằng 6 đáng để tối ưu không. Trong các nghiên cứu của chúng tôi tại Optmyzr, chúng tôi kết luận rằng sau khoảng 100 impressions mà từ khóa có QS bằng 6 thì nó thật sự có số điểm đó, bạn không cần phải đợi để có thêm dữ liệu.

Quality Score adwords

Với cập nhật năm ngoái, điểm QS ở cấp độ account cũng bị kéo gần lại 6 hơn. Bạn có thể thấy trong ví dụ dưới đây, một account có QS bị kéo xuống một chút bởi vì có quá nhiều từ khóa với số điểm mặc định là 6.

điểm QS ở cấp độ account

Vậy có thứ gì không đổi không?
Mặc dù các từ khóa không có đủ dữ liệu sẽ hiển thị QS là dấu “-“, các từ khóa này vẫn được bid với các đối thủ của bạn. Điều này có nghĩa là nó vẫn có QS của nó. Số 1 tới 10 trên thang đo Google cung cấp cho bạn thực chất là QS trung bình. Họ đang tiếp tục sử dụng real-time QS (cũng có trang gọi là Fast QS) để tính toán trên mỗi đấu giá ad. Số điểm này được quyết định bởi nhiều thứ:
1. Ad có được hiển thị cho query hay không
2. Hiển thị ở vị trí nào
3. CPC thực tế cần để thắng đối thủ
4. Quảng cáo có phần mở rộng (extension) gì và có dynamic keyword trong đó hay không.