Sitemap là một file đại diện cho của kiến ​​trúc của một trang web, hay gọi là bản trang web. Giao thức Sitemap cho phép một quản trị trang web để thông báo cho công cụ tìm kiếm về các URL trên một trang web mà có sẵn.

 File sitemap là một tập tin XML liệt kê các URL cho một trang web. Nó cho phép quản trị web để bao gồm thêm thông tin về mỗi URL: khi nó được cập nhật lần cuối, mức độ thường xuyên thay đổi, và quan trọng đó là liên quan đến các URL khác trong trang web. Điều này cho phép công cụ tìm kiếm thu thập thông tin các trang web một cách thông minh hơn. Sitemap là một giao thức bao gồm URL và robots.txt bổ sung, một giao thức loại trừ URL. 

Nó quan trọng như thế nào với Website và Seo Web?
Sitemap bổ sung và không thay thế các cơ chế thu thập dữ liệu dựa trên hiện có mà công cụ tìm kiếm đã sử dụng để phát hiện ra các URL. Sử dụng giao thức này không đảm bảo rằng các trang web sẽ được đưa vào danh mục tìm kiếm, cũng không ảnh hưởng đến cách mà các trang được xếp hạng trong kết quả tìm kiếm. 

Google Bot to Crawl

Google Bot to Crawl

Các công cụ tìm kiếm hiểu gì về Sitemap.
     Google – Hỗ trợ Webmaster trên Sơ đồ trang web: “Google không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thu thập thông tin hoặc chỉ mục tất cả các URL của bạn Tuy nhiên, khi sử dụng các dữ liệu trong Sitemap của bạn để tìm hiểu về cấu trúc trang web của bạn, mà sẽ cho phép công cụ tìm kiếm cải tiến lịch trình thu thập. và làm một công việc tốt hơn thu thập trang web của bạn trong tương lai. Trong hầu hết các trường hợp, quản trị web sẽ được hưởng lợi từ Sitemap của web khi các công cụ tìm kiếm đến website của bạn.
 
Bing – Bing sử dụng giao thức sitemaps.org còn về Yahoo, sau khi thỏa thuận tìm kiếm bắt đầu giữa Yahoo và Bing, trang web yahoo đã sác nhập với các công cụ quản trị trang web bing

Với những thông tin về Sitemap ở trên thì việc cần làm của một SEOER bây giờ là tạo một file sitemap và up lên thư mục root của web.

Cấu trúc của một file sitemap

<?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?> <urlset xmlns=“http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9” xmlns:xsi=“http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xsi:schemaLocation=“http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd”> <url> <loc>http://example.com/</loc> <lastmod>2006-11-18</lastmod> <changefreq>daily</changefreq> <priority>0.8</priority> </url> </urlset>
Cách tạo một sitemap .

sitemap La gi

Trang xml-sitemaps.com dùng để tạo sitemap cho website

Để có thể tạo một sitmap bạn có thể mở notepad và tạo một file với tên “sitemap.xml” với cấu trúc như trên. Nhưng việc thao tác bằng tay là khá lâu và rất tốn thời gian, hiện tại có rất nhiều trang web hỗi trợ công cụ tạo sitemap. ví dụ như :
www.xml-sitemaps.com
www.web-site-map.com
….
Với hai công cụ này thì bạn có thể tạo cho mình một file sitemap theo chuẩn của các công cụ tìm kiếm
Với “www.xml-sitemaps.com” thì nó phù hợp với web chứa url dưới 500 còn với “www.web-site-map.com” thì full luôn vì vậy bạn có thể lựa chọn các công cụ tùy thuộc vào web của các bạn. Rất vui khi được chia sẽ, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết !