Content marketing nó cũng có chiến lược, chứ không chỉ 1 bài để convert. Xem ảnh ví dụ về funnel bên mình đang theo đuổi.
– Giờ là thời đại của expert. Nó không có nghĩa expert về tất cả mọi thứ. Nhưng trong lĩnh vực của bạn bạn phải là expert. Từ đó hay chia sẻ với khách hàng của bạn về kiến thức mà bạn tự tin nhất. Đó là Content marketing rồi.

Đã là funnel, thì phải có tracking. Mình dùng bộ 3 Google analytics; và Facebook Pixel để phân lớp. Trong đó Google Tag manager làm nhiệm vụ Điều phối.

thời đại của expert

Expert: Chỉ người chuyên, nghiên cứu, đọc và làm hiểu rõ 1 vấn đề.

Page: Là một web, blog hay landing page hoặc profile social or youtube…

Vậy: Expert Page là 1 hoặc nhiều kênh truyền thông để bạn đưa thông tin hữu ích về sản phẩm, dịch vụ của bạn. Xu hướng cho đi và nhận lại. Phủ đa kênh kéo free trafic.

Để làm 1 Expert Page thành công bạn cần rất yêu và hiểu sản phẩm, dịch vụ. Cần cù làm nội dung khác biệt. Như vậy cái gọi là Expert Page là điều cần thiết cho kinh doanh, nhưng khi bạn phải đủ sống đã mới làm.

Content Marketing và Paid Marketing luôn đi kèm nhau. Khi bạn giàu hãy backup dần sang Content Mảketing chia sẻ cho và nhận.

Góc nhìn và hành động rất quan trọng.