Cho mình hỏi mỗi ngày nên đi bao nhiêu backlink thì vừa nhỉ? một website chứa backlink của mình thì nên post bao nhiêu bài. Mỗi bài nên chứa bao nhiêu backlink thì tối đa? tỉ lệ nofollow và dofollow bao nhiêu là hợp lý?
Cái thứ 2 mình muốn hỏi là kiểm tra xem site nào dính thuật toán thì cách kiểm tra như thế nào? site nào có thể kiểm tra miễn phí?
Cái tiếp là Backlink chiếm bao nhiêu % quyết định đứng top của website? ngoài yếu tố backlink thì còn những yếu tố nào quan trọng ngoài content nữa không?.

+ Đi bao nhiêu Backlink cũng được, miễn là số lượng link không tăng đột ngột và giảm đột ngột . Web càng nhiều bài càng tốt nhé, số lượng backlink cho 1 bài viết cũng không có giới hạn, càng nhiều càng tốt, tỷ lê thì khoảng 40/60 là ok nhé.

backlink_quality_vip

Kiểm tra sanbox thì bạn lên mạng tìm hiểu, có hướng dẫn rất kỹ nhưng không có cái nào chính xác hoàn toàn.

Còn lên top thì tùy theo phương pháp làm seo của bạn. Nếu bạn seo backlink thì nó chiếm tỷ lệ cao, nếu seo content thì tỷ lệ ít hơn. Không có công thức cụ thể nào cả, muốn biết bạn phải tự làm và trải nghiệm sẽ rút ra kinh nghiệm cho mình.